Venäjän terveysmarkkinoille kannattaa pyrkiä pitkäjänteisesti

Orton ja HYKSin ovat tehneet Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassa selvityksen terveyspalvelujen markkinapotentiaalista ja myynnin ja markkinoinnin kanavista Venäjällä.

Orton ja HYKSin uskovat että sitkeällä markkinoinnilla Suomeen saadaan uusia asiakkaita terveyspalvelujen käyttäjiä Venäjältä. Kumpikin yrityksistä on avannut myyntikanavansa Venäjälle ja kasvattanut siellä tunnettuuttaan. Luotuja kontakteja ja tunnettuutta kannattaa yritysten mukaan ylläpitää kehnosta markkinatilanteesta huolimatta. Jos markkinointi aloitettaisiin vasta kun talous jälleen vetää, oltaisiin myöhässä.

Internationalization of Finnish Health Care Services -selvityksen yhtenä oppina on "Venäjällä venäjäksi". Natiivi , kieltä ja mentaliteettia ymmärtävä kontaktihenkilö vastaamaan puhelin- ja nettikyselyihin nähdään hyödylliseksi. Myös kaikki yrityksen viranomaisdokumentaatiosta hoitokuvauksiin tulee olla venäjän kielellä. Huomiota tulee kiinnittää myös markkinointimateriaalin tasoon, terveysalan markkinointia koskevaan lainsäädäntöön sekä annettavan informaation määrään: suomalaiselle itsestään selvyyden eivät ole aina sitä venäläisille. Tulee myös muistaa, että venäläiset asiakkaat ovat hyvin hintatietoisia, siksi tarjoajan täytyy tuntea myös kilpailijoiden hintataso.

Mitä muuta Venäjän terveysmarkkinoille pyrkivän kannattaisi tietää? Tutustu selvitykseen

Lue lisää Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta

Pia Mörk