Vanhuksia liikkumiseen aktivoivissa peleissä vielä parannettavaa – Aasiassa olisi kysyntää

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman rahoituksella on tutkittu ja kehitetty pelillisiä ratkaisuja vanhusten aktivointiin. Kun Gamified Solutions in Healthcare -hankkeessa verrattiin kaupallisia kuntoilupelejä hankkeessa toteutettuihin kuntoilupelien prototyyppeihin, havaittiin että ne ovat monesti liian monimutkaisia. Pelejä tulisi mukauttaa ikäihmisten tarpeisiin esimerkiksi liikeratojen suhteen, mutta nykyisissä sovelluksissa tämä ei yleensä ole mahdollista. Testien perusteella vaikuttaisi, että suomalainen peligrafiikka kiinnostaa aasialaisia ikääntyneitä pelaajia.

Fyysisen kunnon yläpitoon tarkoitettujen pelien lisäksi hankkeessa on kehitetty pelejä myös muistin kehittämiseen ja sosiaalisten virikkeiden löytämiseen. Fyysistä kuntoa ylläpitäviä pelejä on hankkeessa kehitetty kaksi, Hiihtopeli ja Luontoretki. Hiihtopeli on seisaaltaan eleohjattava murtomaahiihtoliikkeisiin painottuva peli, aktivoi tasapainoharjoitteita tutussa suomalaisessa talvimaisemassa. Luontoretkipelissä pääsee liikkumaan metsäpolulle, kanootin matkaan tai vuorivaellukselle Kinect-kameran avulla. Luontoretki on rauhallinen, ryhmässä istuen pelattava eleohjattava peli. Valmistumassa on myös muistia aktivoiva Vanhat Kuvat Kartalla, jonka tarkoituksena on syventyä valokuvien ja tuttujen paikkojen avulla muistelemaan tai keskustelemaan menneistä. Lisäksi hankkeessa on pohdittu keinoja innostamaan ikäihmisiä pelien ja peliharrastuksen pariin esim. palvelukodeissa järjestettyjen pelikerhojen avulla.

Imua Aasiassa

Kuntoutuspelien testaamista on tehty yhteistyössä japanilaisten ja singaporelaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyö on pitänyt sisällään mm. mittavan 24 kuukauden vaihtotutkijaohjelman. Aasialaisten tutkijoiden panos hankkeen toteutuksessa ja tulosten arvioimisessa on ollut merkittävä. Yhteistyön ansiosta turkulaisille tutkijoille on muodostunut selkeä kuva kuntoutuspelien tarpeista ja myös liiketoimintamahdollisuuksista Aasiassa.

Liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna hankkeen yhteistyökumppanit GoodLife Technology, Puuha Group, Attendo Group ja Turun kaupunki ovat kaikki olleet kiinnostuneita seuraamaan alan kehittymistä myös aasialaisesta näkökulmasta.

Hankkeen loppupuolella turkulaiset tutkijat kävivät esittelemässä hankkeessa toteutettuja kuntoutuspelejä myös kaupallisilla aasialaisilla messuilla (Home Care & Rehabilitation Exhibition) Tokiossa. Kyseiset messut ovat Aasian suurin alan tapahtuma. Hankkeen tuloksia päästiin esittelemään japanilaisille viestintävälineille ja muun muassa Nintendon kanssa menestyksekästä yhteistyötä tehneelle Tohokun yliopiston professori Ryuta Kawashimalle. Hankkeen päätteeksi yhteistyö Tohokun yliopiston kanssa on tiivistynyt niin, että professori Kawashiman tutkimusryhmä teki joulukuussa 2015 mittavan muistitreenipelin testijakson Turussa.

Hankkeen tuloksilla näyttäisi alustavien keskusteluiden perusteella olevan myös kaupallista potentiaalia, sillä hankkeen yhteistyökumppani GoodLife Technology on ilmaissut kiinnostuksensa kaupallistaa hankkeessa kehitettyä pelisovelluksiin liittyvää teknologiaa.

Hankkeessa on toistaiseksi julkaistu kolme kansainvälistä vertaisarvioitua lehtiartikkelia sekä kuusi konferenssipaperia. Julkaisuissa on keskitytty erityisesti kehitettyjen pelillisten ratkaisujen käytettävyys- ja hyväksyttävyysnäkökulmien raportointiin sekä ikäihmisille suunnattujen pelien suunnitteluratkaisujen analysointiin.

Lisätietoja

Hankeasiantuntija Paula Pitkäkangas
TKI-palvelut
Turun ammattikorkeakoulu
paula.pitkakangas (at) turkuamk.fi
Puh. 040 355 0835

Lue aiempi uutinen hankkeesta Tekesin verkkosivuilta Peliteknologiasta apua ikääntyville

Tekes on rahoittanut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassaan (2008‒2015) alan tutkimus- ja kehittämisprojekteja yhteensä 38 miljoonalla eurolla.

Pia Mörk