Välittämisen koodi antaa ensiapua elämänhallintaan

Perheiden pahoinvointi on heijastunut selkeästi lasten ja nuorten tukipalveluihin. Välittämisen koodi -projektissa ensiapua ja neuvontaa tarjotaan yhden luukun periaatteella. Tekesin osarahoituksella Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä luotu toimintamalli aiotaan monistaa myös muihin maakuntiin.

Välittämisen koodi -kuvaLapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakasmäärät ja siten myös kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina rajusti. Samalla on entistä useammalla paikkakunnalla jääty kysymään, miksi apu ei tavoita ajoissa niitä, jotka sitä kipeimmin tarvitsisivat.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä asiaan päätettiin tarttua aivan uudella otteella. Huhtikuussa 2015 avautuvan verkkopalvelun kautta tulevia tukipyyntöjä on ottamassa vastaan joukko alan ammattilaisia, jotka reagoivat yhteydenottoihin mahdollisimman nopeasti.
Tilannetta käydään asianosaisen kanssa läpi ja tarvittaessa avuksi otetaan eri hallintoalojen viranomaisia ja kolmannen sektorin toimijoita.

Matalan kynnyksen yhteistyötä

Projektipäällikkö Minna Koivuluoma kuvaa Välittämisen koodia mahdollisimman matalan kynnyksen palveluksi, josta lapset, nuoret ja heidän huoltajansa voivat hakea neuvoja ja apua ilman raskaalta tuntuvaa viranomaisbyrokratiaa. Samalla viranomaiset ja kolmannen sektorin toimijat saavat lisätyökalun ehkäisevän työn tueksi.

Tavoitteena on päästä oman elämän ongelmiin kiinni jo silloin, kun niihin on vielä useita ratkaisuvaihtoehtoja. Samalla parannetaan eri tahojen keskinäistä tiedonkulkua ja moniammatillista yhteistyötä.

"Näitä palveluja on pystyttävä tarjoamaan asiakaslähtöisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Palvelurakenteet ovat liian siilomaisia ja lainsäädännön tulkinnassa on eroavaisuuksia, mikä sekin vaikeuttaa sujuvaa monialaista yhteistyötä", Koivuluoma toteaa.

Kiinnostusta muuallakin

Välittämisen koodi on saanut rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta. Projektin yhteistyökumppaneita ovat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (LSSAVI), Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK), Seinäjoen kaupunki, UPC Konsultointi Oy (UpCode), Pohjanmaan poliisilaitos sekä joukko kolmannen sektorin toimijoita.

Seinäjoen toimintamalli on herättänyt kiinnostusta myös naapurimaakunnissa, mikä kertoo matalan kynnyksen tukipalvelujen tarpeesta. Välittämisen koodia levitetään osana Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokonaisturvallisuuden yhteistoimintatyötä.
"Pidemmän aikavälin tavoitteena on laajentaa palvelu projektista saatavien kokemusten pohjalta valtakunnalliseksi", Koivuluoma kertoo.

www.välittämisenkoodi.fi

Palvelu avautuu osoitteessa www.huolikoodi.fi.

Pia Mörk