Välineitä mediakonseptien uudistamiseen

Hyvälle, lukijoita ja käyttäjiä kiinnostavalle journalismille on aina tarvetta. Avainkysymys on lukijoiden ja käyttäjien mediakäytön muutoksen ymmärtäminen ja sen myötä mediakonseptien uudistaminen.

Tekesin ja Viestintäalan tutkimussäätiön rahoittama TOIMI-hanke on tuottanut ja kokeillut välineitä sisällön, toimitusten johtamisen, journalistisen työn kehittämiseksi ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi. Esittelemme konkreettisia työvälineitä sekä toimitusten omia kuvauksia ja arvioita siitä, miten he onnistuivat kehittämishankkeissaan. Aineisto on saatavissa verkossa osoitteessa mediakonsepti.fi.

TOIMI-hankkeeseen osallistui kolmen lehden ydinryhmä: Kaleva, Etelä-Suomen Sanomat ja Tekniikan Maailma. Hankkeeseen liittyi myös Mediakonseptien uudistamisen -koulutusohjelma 2014, johon osallistui esimiehiä ja kehittäjiä eri mediataloista. Keskeistä olivat tavoitellun mallilukijan täsmentäminen, vieminen sisältöön ja toimituksen päivittäiseen työhön. Sanomalehdissä keskityttiin myös sisällön paikallistamiseen ja läheistämiseen lukijoita kiinnostavaksi. Jokaisessa mediassa oleellista olivat toimitustyön johtamisen ja työprosessien kehittäminen. Lehdissä tehtiin lukijatutkimuksia, sisällön analyysejä, työn havainnointia, haastatteluja ja käytettiin lukusia projektin kuluessa kehitettyjä välineitä. Niitä ovat mm. mallilukijakuvaukset, mallilukijamatriisi, paikallistamisohje, häiriöraportti, uudet juttutyypit, sisällönanalyysi ja toimituskyselyt.
TOIMI-projektin vetäjänä toimi Mediakonseptien tutkimusryhmästä tutkimuspäällikkö, FT Merja Helle ja projektitutkijoina VTM Maria Ruuska vuonna 2013 ja sekä VTM Aurora Airaskorpi vuonna 2014.


Projektin tuotoksena on julkaistu Mediakonseptin uudistajan käsikirja.

 

 

Teksti Merja Helle

Maria Mustonen