Vaikuttavaa sosiaali- ja terveysjohtamista reaaliaikaisella tutkimustiedolla

Tekesin rahoittamassa tutkimuskonsortiossa on kehitetty täysin uudenlainen pelillinen ja houkutteleva tiedonkeruun väline JoPe, jonka avulla pelaajat - sosiaali-ja terveysjohtajat ja esimiehet – pystyvät välittömästi arvioimaan omaa johtamistapaansa ja organisaationsa johtamisen tilaa. Näin peliä voidaan käyttää johtamiskäytäntöjen kehittämiseen niin yksilö- kuin organisaatiotasollakin. Pelin avulla tutkijat keräävät aineistoa suorasti ja epäsuorasti sote-palveluiden johtamisen analysoimiseksi ja kehittämiseksi. Aineiston kerääminen on parhaillaan käynnissä. Hanke päättyy kesäkuussa 2016.

Sosiaali- ja terveysjohtajille ja esimiehille suunnatussa pelissä (JoPe) pelaaja tekee ratkaisuja johtamisen arjessa, päivittäisjohtamisessa, jopa strategisessa johtamisessa. Pelissä johtaja saa ratkaisuistaan pisteitä henkilöstön työhyvinvoinnin, toiminnan tehokkuuden ja talouden näkökulmista. Johtaja vastaa myös kysymyksiin liittyen omaan hyvinvointiin sekä johtamisrooleihin ja tuloksena näistä saadaan hyvinvointi- ja johtamisprofiili. Lisäksi hän voi "tuunata" oman ihannetyöpäivänsä. Myös johtoryhmät voivat analysoida toimintansa laatua. Olennainen osa peliä on johtajan ja organisaatioiden saama on-line palaute. Johtaja voi verrata omia ratkaisujaan oman organisaation johtajien ratkaisuihin sekä kaikkien peliä pelanneiden johtajien ratkaisuihin.

Ensimmäinen aineisto on käytössä vuoden 2016 alussa, minkä jälkeen analyysejä kehitetään ja työstetään eteenpäin. Kokemuksia pelin vastaanotosta sote-johtajien ja esimiesten keskuudessa, pelillisestä aineistonkeruusta sekä pelin tuottamia sisällöllisiä tuloksia on kerrottavissa hankkeen päättyessä kesäkuussa 2016. Pelin laajempaan hyötykäyttöön liittyvä potentiaali on suuri ja kaupallisia tapoja sen levittämiseen selvitetään parhaillaan.

Kehittämisryhmän muodostavat sosiaali- ja terveysjohtamisen sekä työelämän, vuorovaikutteisen teknologian ja biostatistiikan erityisosaajat. Peliä kehitettiin yhdessä viiden sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation kanssa.

Tutkimuskonsortion muodostivat Tampereen yliopisto, Työterveyslaitos ja Turun yliopisto.

Lisätietoja

Anne Konu, hankkeen johtaja
Tampereen yliopisto
anne.konu (at) uta.fi
Puh. 040 190 1614

Hankkeen asiantuntijat

  • Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto: Jaakko Hakulinen FT, Juho Hella FM, Katariina Tiitinen FM, Markku Turunen FT
  • Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto: Anne Konu FT, Jaakko Nevalainen FT, Elina Viitanen TtT
  • Työterveyslaitos: Anu Järvensivu FT, Lauri Kokkinen TtT
  • Turun yliopisto: Nina Talola FM

Hankkeen hyödyntäjäorganisaatiot

  • A-klinikkasäätiö
  • Hatanpään sairaala, Tampere
  • Koskiklinikka, Tampere
  • Porin perusturva
  • Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

 

Tekes on rahoittanut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassaan (2008‒2015) alan tutkimus- ja kehittämisprojekteja yhteensä 38 miljoonalla eurolla.

Pia Mörk