Uutta osaamista merkityksellisten asioiden, tunteiden ja kokemusten ymmärtämisestä

Digitalisaatio, ihmisten käyttäytymisen muutokset sekä uudenlaiset arvoverkot ja kumppanuudet ovat haastamassa yritysten nykyisiä liiketoimintamalleja, osaamisia ja työn tekemisen tapoja. Menossa on arvonmuodostuksen murros, jossa yritysten on löydettävä uusia malleja ja tapoja arvonluontiin sekä asiakkaiden ja kumppanien kanssa toimimiseen.

Tekesin Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa ja Fiiliksestä Fyrkkaa -ohjelmissa on vuoden 2015 aikana käynnistynyt yhteensä 34 aineettoman arvonluonnin merkitystä ja ihmislähtöisen liiketoiminnan kehittämistä tarkastelevaa tutkimushanketta. Tutkimushankkeiden rahoituspäätökset tehtiin loppuvuonna 2014 ja yhteensä hankkeisiin investoitiin noin 20 miljoonaa euroa.

Tutkimusten keskeisiä näkökulmia ovat aineettoman pääoman (ihmisten ja työn) johtaminen, ihmiskeskeiseen liiketoiminnan uudistamisen työkalut, asiakaskeskeisen arvionluonnin uudet mallit (verkottuvassa liiketoiminnassa) ja uudet näkökulmat tunnearvon luomiseen. Tutkimuksissa ollaan kiinnostuneita ihmisen moninaisista rooleista liike- ja innovaatiotoiminnassa myös kansainvälisissä yhteyksissä: ihmisestä johtajana, esimiehenä, työntekijänä, asiakkaana, loppukäyttäjänä, tilaajana, valistuneena kansalaisena, osaamisyhteisön jäsenenä jne. Hankkeissa tutkitaan ihmisten sekä heidän muodostamiensa monimuotoisten ja monikulttuuristen verkostojen yhteisöllistä innostusta, luovuutta ja työn imua sekä sitä, miten niitä voidaan tuloksellisesti johtaa ja kehittää.

Hyvät ideat kiertoon!

"Käynnistetyt tutkimushankkeet muodostavat todella monipuolisen kokonaisuuden", toteaa ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen. "Syksyn aikana eri tapahtumissa ohjelmien yhteisenä teemana on ollut uudistavan kasvun löytäminen huomisen haasteista (tekes.fi/recreate). Jatkamme kevään aamukahvitilaisuuksissa yhdistämällä tutkimusten teemoja ja nostamalla esille niissä mukana olevien yritysten kokemuksia."

Haastamme tutkimushankkeet kirjoittamaan omia nostojaan ja näkökulmiaan ohjelmien nettisivuille, uutiskirjeisiin ja Twitteriin. Ensimmäisenä on julkaistu Erno Salmelan blogi: Teetkö unelmasi toteuttamiseksi oikeita asioita


Ota yhteyttä: Nuppu Rouhiainen, Sanna Piiroinen tai Eero Lukin (etunimi.sukunimi@tekes.fi)

Fiiliksestä fyrkkaa ja Liideri -ohjelmien tutkimushankkeet

Kuva: Fotolia

Maria Mustonen