Uusia toiminta- ja kumppanuusmalleja sote-päätöksenteon tueksi

Yksityinen ja julkinen tuotanto kilpailevat samoista asiakkaista. Jotta yksityisen luomat kustannusvaikuttavat palveluinnovaatiot leviäisivät laajalti, tarvitaan uusia julkisen ja yksityisen kumppanuusmalleja. Uusien toiminta- ja kumppanuusmallien parempi hyödyntäminen voi mullistaa tulevan sote-mallin lopputuloksen.

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman JYVÄ-hankkeessa on tutkittu kehkeytyviä ja toteutuneita innovaatioita julkisen ja yksityisen yhteistyön kontekstissa. Hankkeen keskeisiä tuloksia on syntynyt sekä yksittäisten innovaatioiden tutkimuksessa että kuntien terveyspalvelujen ja niiden hankinnan laajemmassa tarkastelussa. Hankkeen tuloksien perusteella voidaan suositella uusia ja kustannusvaikuttavia toiminta- ja kumppanuusmalleja sote-päätöksenteon tueksi. Alla muutamia keskeisiä tuloksia hankkeesta.

Jonot lyhentyivät ja tuottavuus parani

Megaklinikan suun terveydenhuollon innovaatio näkyy potilaalle selvänä arvotarjoamana: julkisen hinta, yksityisen saavutettavuus ja uutuutena vaihtuvakestoinen vastaanottoaika. Monta ongelmaa voi hoidattaa yhdellä käynnillä ja kustannukset pysyvät kurissa, kun hammaslääkärit tekevät vain hammaslääkärin töitä. Hankkeen aikana on pilotoitu uudenlaista julkisen ja yksityisen kumppanuusmallia yhdessä Jyväskylän kaupungin suun terveydenhuollon kanssa. Erittäin rohkaisevat tulokset lyhentyneistä jonoista ja parantuneesta tuottavuudesta auttavat suunnittelemaan suun terveydenhuoltoa uudenlaisella toimintamallilla.

Nettosäästöä 500 000 euroa vuodessa

Doctagonin innovaatio on hoivakodissa olevien hoivapotilaiden pitäminen hoitotasapainossa kehittyneempien lääkäripalvelujen avulla. Parempi hoitotasapaino vähentää potilaiden muiden sote-palveluiden käyttöä, ja kunnan rahat säästyvät. Doctagon on JYVÄ-hankkeen aikana pystynyt todentamaan toimintamallinsa erinomaisen kustannusvaikuttavuuden hoivakotiasiakkaille. Kaupungin tasolla nettosäästöä oli yli 500 000 e / vuosi välittömästi palvelun käyttöönoton jälkeen. Hankkeen tuloksista on uutisoitu laajasti kotimaisessa mediassa ja ne ovat myös kansainvälisesti erittäin kiinnostavia.

Kokonaiskustannus pieneni 2 000 euroa potilaalta

Pohjolan Omasairaalan innovaatio on arkivaikuttavuuteen liittyvien mittarien (hoitoketjun pituus ja asiakastyytyväisyys) asettaminen strategisiksi toimintaa ohjaaviksi elementeiksi. Uusi toimintamalli on johtanut työkyvyttömyysjaksojen lyhenemiseen jopa 20 vrk per potilas. Lisäksi potilaista 98 % suositteli palvelua muille samalla kun kokonaiskustannus tippui 2000 € per potilas.

Nopeammin hoitoon, asiakastyytyväisyys kasvoi

Espoon kaupungin kanssa tehty tutkimus osoittaa, että yksityinen terveysasema voi paitsi täydentää myös kirittää kaupungin terveysasemien toimintaa, kun luodaan sisäiset markkinat yhtäläisellä suoritustason mittaamisella. Jonot ovat lyhentyneet merkittävästi ja asiakastyytyväisyys kasvanut ympäri Espoon terveysasemia.

Julkisen ja yksityisen yhteistyöhön liittyy myös haasteita

Julkisen ja yksityisen yhteistyön haasteita ovat mm.

  • Digitaalisia palvelutuotteita kehitetään liian pitkälle - useista kuukausista jopa vuosiin - usein julkisella rahoituksella ilman liiketoiminnan todentamista maksavan asiakkaan ostopäätöksellä.
  • Vaihtoehto on minimiominaisuuksilla tuotettujen palvelukokeilujen tekeminen "heti" maksavan asiakkaan kanssa pienimmän hyväksyttävän tappion periaatteella.
  • Digitaalisen yritysten ja asiakkaan kumppanuus (kehitetään yhdessä vs. valmis tuote) - ja aikakäsitykset (päivä vs. kuukausi) ovat hyvin erilaiset.

Pienyritykset kohtaavat haasteita julkisiin hankintoihin osallistumisessa. Tämä johtuu hankintayksiköiden käytännöistä (keskitetyt hankinnat/hankinnan suuri koko) sekä pienen yritystoiminnan yleisistä haasteista kuten resurssipulasta ja kapasiteettirajoitteista, referenssien puutteesta ja kilpailutuksiin osallistumisen kustannuksista. Julkinen sote-palveluiden tuottaja hakee ostopalveluiden kautta joustavuutta ja toiminnan kehittämisinnovatiivisuutta.

Ostopalveluiden hankintaan liittyy myös tavoitteet palveluiden muokkaamisesta ja uusien toimintamallien kehittämisestä. Asiakkaan valinnanvapauteen perustuva palvelusetelijärjestelmä luo toisaalta hyvät edellytykset mikroyrityksille osallistua julkisrahoitteiseen palvelutuotantoon.

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Tomi Malmström
HEMA-instituutti, Aalto-yliopisto
Puh. 050 323 4775
tomi.malmstrom (at) aalto.fi

 

Tekes on rahoittanut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassaan (2008‒2015) alan tutkimus- ja kehittämisprojekteja yhteensä 38 miljoonalla eurolla.

Pia Mörk