Työkirja liiketoimintamallien suunnitteluun ja verkostojen rakentamiseen

Green Growth -ohjelman DemaNET-hankkeessa (Dematerialization through New Models for Industrial Networking) tutkittiin teollisuuden uusia toimintamalleja materiaalitehokkuuden ja kestävän kilpailukyvyn edistäjinä. 

Tutkimuskohteina ovat olleet erityisesti verkottumiseen ja yhteistyöhön pohjautuvat ja sitä vaativat mallit: uudelleenvalmistus ja strategiset ekoteolliset verkostot sekä näitä tukevana teemana kestävät liiketoimintamallit. Uudelleenvalmistus (käytettyjen tuotteiden tai komponenttien valmistaminen uutta vastaaviksi) merkitsee tehokkaimmillaan fyysisten tuotteiden, niiden elinkaaren ja tuotanto- ja palvelujärjestelmän radikaalia uudelleen ajattelua. Ekoteollisilla verkostoilla materiaalitehokkuutta luodaan yritysten yhteistyöllä, esimerkiksi teollisen symbioosin muodossa. Kestävyyden tavoitteet ja niitä tukevat toimintamallit jalkautetaan liiketoimintaprosesseihin ja jokapäiväiseen liiketoimintaan kestävien liiketoimintamallien kautta. Kehitetyt mallit tukevat kiertotalouden kehittämistä.

Projektissa tunnistettiin mainittujen toimintamallien haasteita ja esteitä ja hahmoteltiin toimenpiteitä esteiden ylittämiseksi yhteistyössä osallistuvien yritysten kanssa.  Lue tuloksena saatu raportti ”Teollisuuden uudet verkostomaiset toimintamallit materiaalitehokkuuden ja kestävän kilpailukyvyn edistäjinä – Kehityspolku kohti uusia toimintatapoja”.

Uudelleenvalmistusta tunnetaan Suomessa varsin huonosti. Sitä pidetään kierrätyksen ”äärimmäisenä” muotona: siinä käytetyt tuotteet puhdistetaan, puretaan, kunnostetaan ja kootaan uudelleen siten, että lopputulos on laadultaan vähintään yhtä hyvä kuin alkuperäinen tuote.  VTT Technology -sarjassa on nyt saatavilla raportti: ”Uudelleenvalmistus osana kiertotaloutta”. Raportti käy läpi uudelleenvalmistuksen hyötyjä, haasteita, prosesseja ja toteutusmuotoja, tilannetta maailmalla sekä esimerkkitapauksia.

Uudelleenvalmistuksen puolella EU:n Horisontti 2020 -ohjelmassa helmikuun alusta on käynnistynyt eurooppalainen yhteishanke European Remanufacturing Network (ERN), jonka tavoitteena on parantaa tietoisuutta uudelleenvalmistuksen mahdollisuuksista, kannustaa yrityksiä uudelleenvalmistukseen ja tukea sen kilpailukykyä. Lisätietoja.

Lisäksi projektissa laadittiin erityisesti yritysten päätöksentekijöille suunnattu työkirja kestävien liiketoimintamallien suunnitteluun ja verkostojen rakentamiseen. Työkirjan tarkoituksena on toimia apuna strategisen tason suunnittelussa, jossa tunnistetaan kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia, kehitetään yrityksen liiketoimintamallia tai etsitään uusia strategisen tason kumppanuuksia. Kohti kestäviä liiketoiminta- ja yhteistyömalleja – Työkirja liiketoimintamallien suunnitteluun ja verkostojen rakentamiseen on saatavilla tästä linkistä.

Lisätietoja:

Iris Karvonen
Senior Research Scientist
VTT
tel. +358 20 722 6443
e-mail: iris.karvonen@vtt.fi

Anne Jalkala
Head of LUT School of Business and Management, Professor
Lappeenranta University of Technology
tel. +358 40 128 2884
e-mail: anne.jalkala@lut.fi

Sari Hämäläinen
University Teacher, Corporate Environmental Management
Jyväskylä School of Business and Economics
tel. +358 (0)40 576 7805
e-mail: sari.m.hamalainen@jyu.fi

Tapio Poutiainen