Tutkimuksesta eväitä hyvinvointipalveluorganisaatioiden parempaan yhteispeliin

Sote-palvelujen valinnan vapauden myötä terveys- ja hyvinvointipalvelujen muotoilun tarve kasvaa. Aalto-yliopistolla ja Laurea-ammattikorkeakoululla on meneillään tutkimushanke, jonka tulosten perusteella on mahdollista kehittää uudenlaisia digitaalisia työvälineitä palveluekosysteemin toiminnan tueksi. Hankkeen tulokset auttavat kehittämään, tuottamaan ja hankkimaan uudenlaisia hyvinvointipalveluja tehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin.

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelut -ohjelmaan kuuluvassa MORFEUS-hankkeessa (1.1.2015 – 30.6.2017) kehitetään palvelualoille soveltuvaa digitaalista tietomallinnuskehikkoa (Service Information Modelling, SIM). Tietomallinnus selkiyttää toimijoiden väliset roolit, suhteet sekä tietotarpeet ja -virrat.

Monitieteisessä hankkeessa tutkitaan kehittävän toimintatutkimuksen otteella hyvinvointipalvelujen monitoimijaisia ekosysteemejä ja kehitetään niitä palvelumuotoilun, tietomallintamisen, tulevaisuudentutkimuksen ja proaktiivisen sopimisen lähestymistavoilla. Hankkeen lähtökohta on asiakaslähtöisyys, ja palveluekosysteemiä tutkitaan ja kehitetään case-esimerkkiperheen tarvitseman palvelukokonaisuuden avulla, johon sisältyy erityisesti päihde-, mielenterveys-, lastensuojelu- ja oppilashuoltopalveluita. Hankekumppanit edustavat palveluekosysteemin toimijoita eli hyvinvointialan yrityksiä, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioita sekä digitaalisten työvälineiden ja konsulttipalveluiden tuottajia. Koko hankkeen läpileikkaava tutkimusongelma on: Miten organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä voidaan fasilitoida asiakaslähtöisten hyvinvointipalveluiden ekosysteemin kehittämisessä?

MORFEUS =Mallinnettu informaatio, Osallistavat työtavat, Rakentuva tulevaisuus, Fasilitoitu yhteistyö ja Ennakoiva innovointi Uudistuvassa Sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätietoja

Verkkosivut: http://morfeus.fi/ 
Twitter: @morfeushanke

Aalto-yliopisto, SimLab
Johtava tutkija Soile Pohjonen
soile.pohjonen (at) aalto.fi
Puh. 050 384 1594)
Hankkeen hallinto: Sara Viitala
sara.viitala (at) aalto.fi
Puh. 050 511 3290)

Laurea-ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Päivi Pöyry-Lassila
paivi.poyry-lassila (at) laurea.fi
Puh. 050 386 2791

Tekes on rahoittanut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassaan (2008‒2015) alan tutkimus- ja kehittämisprojekteja yhteensä 38 miljoonalla eurolla.

 

Pia Mörk