Turun yliopisto vahvistaa profiiliaan yrittäjyysyliopistona

Turun yliopiston tavoitteena on vahvistaa profiiliaan yrittäjyysyliopistona. Yliopiston vuonna 2015 valmistuneen yrittäjyyskoulutuksen ja yrittäjyyden strategian tavoitteena on lisätä yrittäjyystietoisuutta akateemisessa yhteisössä, monipuolistaa ja lisätä yrittäjyyteen liittyvää koulutusta sekä vahvistaa yrittäjämaista asennetta, ajattelutapaa ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja.

Yrittäjyys ei rajoitu yritystoimintaan, sillä yrittäjämäistä asennetta, ajattelua ja toimintaa voi toteuttaa yliopiston kaikilla tehtäväalueilla: tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Näissä yrittäjyys näkyy sisältöinä, menetelminä ja tapana toimia sekä niiden kytkeytymisenä työelämälähtöisesti reaalimaailmaan millä tahansa tieteenalalla.

Turun yliopiston yrittäjyysstrategia lanseerattiin 22.9. "Yliopisto talouden vauhdittajana" -kutsuseminaarissa. Tilaisuudessa puhuivat mm. rehtori Kalervo Väänänen ja professori Luke Pittaway Ohion yliopistosta. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen lähetti videotervehdyksen seminaariosallistujille. Tilaisuudessa esiteltiin Turun yliopiston suunnitelma yrittäjyyden edistämiseksi ja keskusteltiin yrittäjyyden merkityksestä tulevaisuuden yliopiston opetuksessa ja tutkimuksessa sekä niiden vaikuttavuudesta elinkeinoelämään ja Suomen talouteen ja kasvuun.


Lähde: Turun yliopiston uutiskirje

Maria Mustonen