Tuloksia oppimisen tutkimuksen yhteistyöstä USA:ssa

Huhtikuun lopulla Piilaaksossa järjestetty CICERO Learning -verkoston ja Stanfordin yliopiston yhteinen konferenssi "New ways to teach and learn for student engagement" toi lähes sata osallistujaa sekä Suomesta että USA:sta Stanfordin kampukselle. Tapahtuma on osa SAVI (Science Across Virtual Institutes) -ohjelmaa.

Kuva tilaisuudestaTässä yhteenvetoa Helsingin yliopiston CICERO Learning Networksin Hannele Niemeltä ja Jari Multisillalta:

Keskeisiä SAVI-ohjelman tuloksia ohjelmatasolla ovat oppimisen tutkimukseen syntynyt merkittävää uutta yhteistyötä Suomen ja USA:n välille, joka ei ole jäänyt pelkästään SAVIssa rahoitettuihin hankkeisiin, vaan tutkimusyhteistyötä on jatkettu muilla rahoituksilla. SAVIn kautta suomalaisille on avautunut uusia yhteistyömahdollisuuksia muun muassa Afrikkaan. SAVI voidaan ohjelmana nähdä capacity building -tyyppisenä, jossa osaamista, verkostoja ja virtuaalisia yhteistyötapoja synnytettiin tutkimusryhmien välille.

SAVI-ohjelma oli myös vaikuttamassa muun muassa oman videotarina -hankkeen kaupallistamisessa. SAVI-hankkeessa pilotoitiin MoViE-alustaa Kaliforniassa ja Haitissa, ja saatujen kokemusten perusteella alustaa on voitu kehittää edelleen.

SAVIn hankkeissa on syntynyt huomattava määrä tieteellisiä julkaisuja. Viime viikon konferenssin lisäksi kaksi koko ohjelmaa käsittävää työpajaa on pidetty aikaisemmin Stanfordissa 2013 ja Helsingissä 2014. Helsingissä ohjelman tutkijat tapasivat myös yrityksiä, ja kertoivat hankkeiden tuloksista.

Ohjelman tieteellisenä tavoitteena oli tutkia engagement -käsitettä erilaisissa innovatiivisissa oppimissovelluksissa. Engagement on hankkeen aikana avautunut useasta eri näkökulmasta. Sitä on tarkasteltu esimerkiksi pelien ja videotarinoiden näkökulmasta. Hankkeissa tehdyissä kokeiluissa on voitu todeta, että teknologia auttaa lapsia ja nuoria kokemaan luonnontieteisiin (STEM-aineisiin) liittyviä ilmiöitä uudella tavalla. Tekniologian avulla oppilaat voivat tarkastella luonnontieteisiin liittyivä ilmiöitä tai oppilaan oppimiskokemusta voidaan mitata uudella tavalla. Tutkimusryhmät miettivät myös uusia tutkimusavauksia esimerkiksi oppimisanalytiikan alueelle.

Hannele Niemi korostaa kansainvälistä verkostoitumisen tärkeyttä, jota tarvitaan, jotta suomalaiset tutkijat ja yritykset voivat olla kehityksen kärjessä. Moni asia tulee esille yhteisissä keskusteluissa. Aina ei ole selkeitä vastauksia, ja usein uusien kysymysten löytäminen onkin tärkeintä.

Mm. näitä asioita pohdittu konferenssin workshopeissa:

  • Miten digitalisaatio kohtaa erilaisissa konteksteissa (eri kulttuurit, eri ikäiset, eri yhteiskunnat ja sosiaaliset rakenteet) olevat ihmiset ihmiset ja miten digitalisaatio voi yhdistää ihmisiä ja miten voimme myös kuroa digitaalista kuilua?
  • Miten learning analytics ja uudet isojen datojen mallinnukset voidaan tuoda todelliseksi resurssiksi ihmisten oppimiseen: oppilaiden, opettajien, yritysten avuksi tunnistamaan oman oppimisen vahvuuksia ja ongelmakohtia?
  • Miten digitaalisuus voi luoda hyvinvointia, esim. terveys ja terveyspalvelut ja myös tuoda yksilöllisiä polkuja oppimiseen?
  • Miten luoda/ johtaa kansainvälistä yhteistyötä ja monikulttuurisia tiimejä, joissa opitaan jakamisen avulla? Globaalisuus, verkostoituminen ja digitalisaation koskee niin yksilöitä kuin yhteisöjä. Miten tässä ovat mukana myös tunteet ja identiteetti? Minkälaisia digitaalisia välineitä tarvitsemme?


Tutkijat jatkavat nyt verkostoitumista ja yhteishankkeiden rakentamista. Niissä tarvitaan myös yritysten ja käytännön toimijoiden ekosysteemiä. Käytännössä tämä tarkoittaa tutkimushankkeiden valmistelua ja rahoitushakua. Kuitenkin näitä yhteishankkeita voi rakentaa vain, jos on kontakteja ja jo aloitettua yhteistyötä.

Teksti ja kuva: Tan Thuong

Lue aiempi uutinen aiheesta 

Pia Mörk