Teollisuusyrityksille raivattu digipolkua – tutustu uuteen julkaisuun

Digipolkua on raivattu teollisuusyrityksille, joilla on tarve saada tietoa digitalisaation mahdollisuuksista ja käyttöönotosta. Teollisuusyrityksen digipolku -julkaisussa tarkastellaan digitaalisten ja yhteisöllisten työkalujen hyödyntämistä yritysten sisällä ja välillä sekä sosiaalisen median palvelujen käyttöä B2B-yritysten markkinointiviestinnässä.

Julkaisu pyrkii selkeyttämään digitalisaation mahdollisuuksia ja käyttöönottoa teollisuuden pk-yritysten näkökulmasta. Se auttaa yrityksiä lähtemään liikkeelle digitalisaatioon tutustumisessa sekä antaa käytännön hyödyntämisvinkkejä.

Digitalisaatio voi auttaa tekemään asioita tehokkaammin, tekemään asioita uusilla tavoilla tai jopa luomaan uutta liiketoimintaa. Tutustumisen arvoinen asia siis! Julkaisu voi antaa sysäyksen esimerkiksi yrityksen sisäisen kommunikoinnin tai prosessien tehostamiseen tai vaikkapa toimiin, joilla potentiaaliset asiakkaat löytävät yrityksen tuotteet tai palvelut paremmin.

Julkaisusta löytyy esimerkkejä siitä, miten teollisuusyritykset ovat hyödyntäneet digitalisaatiota. Tässä joitakin makupaloja: tuotekehitysideoiden kerääminen verkossa, laatukäsikirja ja työohjeet yhteisöllisellä alustalla, mikroblogit, sisäinen wiki ja partneriyhteistyön tukeminen automaatiojärjestelmien toimitusprojekteissa.

Julkaisun tuottanut SYKE-projekti toteutettiin osana Tekesin Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelmaa. Toiminta jatkuu KV-SYKE-selvityksellä, jossa etsitään ja analysoidaan yrityksiä ja verkostoja, jotka ovat uudistaneet liiketoimintaansa onnistuneesti digitalisaation avulla.

SYKE-projektin toteuttivat Intosome Oy, Tampereen teknillinen yliopisto ja Hermia Group.

 

Lisätietoja:

Harri Lakkala, Intosome Oy, harri.lakkala(at)intosome.fi, puh. 045 260 3884

 

 

Tiina Lifländer