Teollisuusovia ympäri maailmaa

Teollisuusovien valmistaja Champion Door hakee kovassa kilpailutilanteessa kansainvälistä kasvua Team Finland LetsGrow -rahoitusohjelman kautta. Tekesin rahoitus on nopeuttanut kaupallistamista ja jakanut tuotekehityksen riskiä.

Nivalassa sijaitsevan vuonna 1992 perustetun perheyritys Champion Doorin päätuotteita ovat kangasnosto-ovet lentokone- ja teollisuushalleihin, varastoihin, satamiin ja telakoille. Yritys toimittaa erikoisovia myös maatalouteen, rullapalo-ovia sekä liikuntatilat jakavia seiniä.

PVC-kangaspinnoitetuilla ovilla on monia etuja perinteisiin teollisuusoviin verrattuna. Ne ovat kevyitä, eivät vaadi suuria tukirakenteita ja huollon tarve on vähäinen. Kankaiset teollisuusovet soveltuvat erinomaisesti myös likaisiin ja kylmiin olosuhteisiin ja niiden huollon tarve on vähäinen.

"Tärkeimpiä asiakkaitamme ovat suuria teollisuus- ja lentokonehalliovia tarvitsevat yritykset Suomessa ja ulkomailla. Liikevaihdostamme noin 80 prosenttia tulee viennistä. Suurimmat ja vaativimmat oviprojektit toteutetaan ulkomaille. Meillä on asiakkaita esimerkiksi Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Lähi-idässä, kertoo talouspäällikkö Tiina Karjalainen.

Champion Doorin liikevaihto on kasvanut keskimäärin 20 prosenttia vuodessa. Viime tilikaudella kasvu oli ennätykselliset 62 prosenttia. Henkilöstön määrä on noussut tasaiseen tahtiin liikevaihdon kanssa ollen tällä hetkellä 49.

Uusille markkinoille Team Finland LetsGrown avulla

Markkinoilla on merkittävää kilpailua samankaltaisista ja vaihtoehtoisista oviratkaisuista.

"LetsGrown kautta haemme kansainvälistä kasvua. Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat sekä nykyisten toiminta-alueiden myynnin vahvistaminen että uusille markkina-alueille etabloituminen. Lisäksi tavoitteena on yrityksen sisäisten prosessien ja toimintatapojen kehittäminen sekä tuotteen teknisten ominaisuuksien kehittäminen vastamaan yhä paremmin kansainvälisiä vaatimuksia."

Team Finland LetsGrow -rahoitusohjelmassa Finnvera tarjoaa vakuudettoman lainan, Tekes rahoitusta asiantuntijapalvelujen hankintaan ja Finpro neuvontaa kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Digitaalisuuden hyödyntäminen on yritykselle elintärkeää.

"Sähköiset työvälineet ja meille kehitetyt ohjelmistot ovat tällä hetkellä yhtiömme tärkeimpiä liiketoimintaa eteenpäin vieviä työkaluja. Markkinointi internetissä on mahdollistanut nopean kansainvälistymisen. Internet on yhä tärkeämpi markkinointikanava."

Tekesin rahoitus ja Kasvuväylän palvelut apuna

Tekesin rahoituksella Champion Door on kehittänyt palorullaovea, uusia kangasnosto-ovia sekä kansainvälistymisstrategiaa usealle uudelle markkina-alueelle.

"Tekesin rahoituksella on ollut suuri merkitys näiden hankkeiden läpiviemisessä ja onnistumisessa. Rahoitus on pienentänyt hankkeisiin liittyviä riskejä sekä olennaisesti nopeuttanut kehitystyön valmistumista ja auttanut liiketoimintamme kehityksessä."

Kasvuväylä-palvelun kautta Champion Door on saanut koulutusta ja asiantuntijaneuvontaa useisiin liiketoiminnan alueisiin. Saatu tieto ja ulkopuolinen näkemys ovat auttaneen liiketoiminnan kehittämisessä.

"Viiden vuoden kuluttua Champion Door on maailman johtava ja arvostettu suurten ovien valmistaja", Karjalainen sanoo.

Kuva: Champion Door

Kaj Nordgren