Teollisen ja esineiden internetin kuulumisia USA:sta: pysyykö Suomi kehityksessä

Tekesin Teollinen internet -ohjelma oli paikalla toukokuun puolivälissä San Franciscossa järjestetyssä IoT World -konferenssissa. Kaksipäiväistä tapahtumaa on markkinoitu alan suurimpana, jossa käsiteltiin laajasti esineiden internetin eli IoT-teemaa sekä kuluttajasovellusten että teollisuuden näkökulmasta. Keskeisiä teemoja olivat mm. puettava elektroniikka, älykoti, älykäs liikenne, valmistava teollisuus, terveydenhoito ja vähittäiskauppa.

Yleisvaikutelma tilaisuudesta ja messuosaston yrityksistä oli vahva painotus kuluttajapuolelle. Esitysten sisällössä painottui myös melko paljon teknologianäkökulma, joka oli jossain määrin odotettavissa Piilaakson tapahtumassa. Suomalaisia yrityksiä ei ollut esiintymässä tai näytteilleasettajana, mutta messuosastolla tuli törmättyä mm. Nokian ja Haltianin edustajiin.

Suurten yritysten puheenvuoroissa korostuivat uudet alustat ja yhteistyö sovelluskehittäjien kanssa. Samsung lanseerasi näyttävästi uuden avoimen Artik-alustan, joka perustuu yhtiön omiin siruihin. Kolmea erikokoista moduulia voidaan soveltaa mm. älykotien laitteisiin tai puettavaan elektroniikkaan. Yritys kutsui myös lavalle startupeja, jotka olivat beta-testaajina kehittäneet alustalle ensimmäisiä omia sovelluksia. Kaliforniassa on tällä hetkellä ennätysmäinen vesipula, johon liittyen Samsung myös julkisti Artikchallenge-innovaatiokilpailun sovelluskehittäjille ratkaisujen kehittämiseksi vesipulaan.

IBM nosti omassa puheenvuorossaan esille yhtiön kolmen miljardin dollarin investointiohjelman seuraavan neljän vuoden ajalle. Sillä tuetaan asiakkaiden ja ekosysteemin kumppaneiden IoT-ratkaisujen kehittämistä. Niistä esillä oli mm. IBM Bluemix -pilvipalvelualusta, jota mm. suomalainen Espotel on menestyksekkäästi hyödyntänyt omassa liiketoiminnassaan. Intel esitteli puheenvuorossaan omaa IoT-alustaansa ja yhtiön merkittävää pyrkimystä vaikuttaa alan standardeihin erilaisissa konsortioissa. Microsoftin esitys painottui Azure IoT -palveluihin. Siemens toi tilaisuuteen tuulahduksen saksalaista teollisuusnäkökulmaa ja Industrie 4.0 -ajattelua.

Puhu vähemmän, tee enemmän

Kaiken kaikkiaan konferenssista sai hyvän yleiskäsityksen siitä, missä mennään tällä hetkellä erilaisten IoT-alustojen ja niihin liittyvien sovellusten maailmassa. Yleiset haasteet mm. tietoturvaan, yhteensopivuuteen ja standardeihin liittyen toistuivat keskusteluissa samoin kuin kotimaisissa tilaisuuksissa. Useampaan kertaan toistui myös "less talking, more doing" -ajattelu, joka on osuva neuvo myös suomalaisille kun huomioidaan viime aikoina teollisen internetin teemalla tehdyt selvitykset ja seminaarit. Teknologia ei tällä hetkellä ole pullonkaula kehitykselle, vaan tarvitaan rohkeutta liiketoiminnan radikaaliin uudistamiseen kumppanien ja asiakkaiden kanssa.

Jos arvioidaan tapahtuman perusteella eroja USA:n ja Suomen IoT-vahvuuksien välillä, niin kuluttajapuolella Piilaaksolla vaikuttaisi olevan selvästi etumatkaa uuden liiketoiminnan kehittämisessä. Radikaalit liiketoimintamallit, jotka perustuvat palvelualustan hyödyntämiseen, kuten Uber, Airbnb jne. tulevat todennäköisimmin Piilaaksosta, jossa ovat suurimmat toimijat ja tehokas ekosysteemi.

Toisaalta teollisuuden IoT-ratkaisuissa ja palveluissa meillä voisi olla huomattavasti tarjontaa ja osaamista vietäväksi USA:n markkinoille. Euron nopea devalvoituminen dollariin nähden ja USA:ssa käynnissä oleva uusteollistuminen ovat osaltaan kasvattaneet tätä markkinapotentiaalia. Tekesin Teollinen internet -ohjelma onkin reagoinut tähän markkinamahdollisuuteen ja valmistelee yhdessä Finpron kanssa toimenpiteitä teollisuusautomaation ja teollisen internetin yritysten auttamiseen USA:n markkinoille. Aiheesta lisää lähiaikoina.

Sakari Karppinen
Asiantuntija
Tekes

Kaj Nordgren