Teollinen internet mullistaa liiketoiminnan – vierailulla Konecranesilla

Teollinen internet muuttaa liiketoimintamalleja. Se vaikuttaa merkittävästi yritysten strategiaan ja toimintatapaan. Keskeistä ei ole sen tarjoama tieto, vaan tiedon tehokas hyödyntäminen.

Parhaimmillaan teollisen internetin avulla saadaan suurta tuottavuushyötyä. Potentiaali on valtava.

”Käytännössä otamme nyt vasta ensimmäisiä askelia. Laitteiden älykkyyden sekä havainnointi- ja kommunikointikyvyn rakentamisessa ollaan alkuvaiheessa”, sanoi Konecranesin Chief Digital Officer Juha Pankakoski.

On arvioitu, että vuoteen 2025 mennessä teollisen internetin tuoma arvo on 11 % maailman taloudesta.

”Suorituskyvyn vahvistamisen lisäksi pystymme tekemään asiakkaiden prosesseista turvallisempia”, kertoi Pankakoski.

Konecranes kehittää nostolaitteiden seuraavan sukupolven sovellusalustoja ja arkkitehtuuria, aktivoi erilaisia teollisen internetin yhteistyöverkostoja sekä soveltaa nopean protoilun ja asiakaslähtöisen kehityksen periaatteita. Teollinen internet tarkoittaa sulautettujen ja älykkäiden laitteiden ja järjestelmien, saatavan tiedon analytiikan sekä työn tehokasta yhdistämistä liiketoiminnassa.

Merkityksellistä tietoa ja uudenlaista työtä

Yrityksillä on paljon mahdollisuuksia hyödyntää teollisen internetin ominaisuuksia, mutta kaikkia hyötyjä ei vielä nähdä. Käyttöönotossa ei vielä hahmoteta, miten paljon se loppujen lopuksi tulee vaikuttamaan liiketoimintamalleihin ja miten siitä saa lisäarvoa ulos. Konecranesin näkökulmasta ideaalitilanne olisi uudenlainen suhdemalli asiakkaan kanssa, jossa asiakkaan prosessit ja niiden tehostaminen ovat keskiössä. Se toisi kilpailuetua molemmille osapuolille.

Teollisen internetin myötä myös työ muuttaa muotoaa. Paljon on opittava ja osattava uutta. Esimerkiksi myyjän myyntiprosessi on kovin erilainen, kun myynnillä on runsaasti tietoa asiakkaan laitteista. Myös huoltotoiminnasta tulee samalla lisämyyntiä ennakoivaa työtä.

Tekes tulee kylään -vierailu järjestettiin Konecranesille Hyvinkäälle 24.8.2015 aiheena teollisen internetin mahdollisuudet.

Konecranes Abp, 24.8.2015 esitys

 

Mikä on Tekes tulee kylään -vierailu?

Tekes järjestää vierailuja organisaatioissa, joissa on toteutettu jollakin mielenkiintoisella tavalla liiketoiminnan uudistamisen, johtamisen, toimintatapojen tai työkulttuurin muutoksia. Vierailut ovat osa Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa - ohjelman Suomi tarvitsee 5 000 000 johtajaa -kampanjaa.

 

Teksti ja kuva: Tiina Lifländer

Tiina Lifländer