Teknologiajohtajat varautuvat digitalisaatioon

Spinversen ja Tekesin CTO-barometrin mukaan suomalaisissa teknologiayrityksissä valmistaudutaan digitalisaatioon, jonka uskotaan luovan uusia liiketoimintamalleja ja keinoja vauhdittaa nykyisen liiketoiminnan kehittämistä.

Teknologiajohtajat eli CTO:t ovat huolissaan. Pitkään jatkunut maailmantalouden alavire heijastuu yritysten ja asiakkaiden budjetteihin – valtion varoista puhumattakaan. Tekesin rahoituksen ja yleisesti t&k-rahan leikkaukset huolestuttavat teknologiajohtajia. Yöunia on menetetty myös lainsäätäjän ja EU:n vaikean ennakoitavuuden vuoksi. Taloudellinen tilanne heijastuu myös teknologiajohtajien ennusteisiin t&k-resurssien muutoksista, jotka ovat pessimistisempiä kuin kyselyissä aiempina vuosina.

Puskekaa maailmalle radikaaleja innovaatioita

”Tarvitsemme Suomessa enemmän radikaaleja maailmanluokan innovaatioita. Nyt yritykset keskittyvät liikaa nykytuotteiden pieniin parannuksiin ja modifiointiin. CTO:t ovat avainasemassa tämän muutoksen aikaansaamisessa”, Tekesin pääjohtaja Pekka Soini korostaa.

Digitalisaatio valtaa t&k:n – teknologiajohtajat penäävät lisää pontta ja kannusteita

Tämänvuotisessa CTO-barometrissa perattiin yritysten valmiuksia ja kiinnostusta digitalisaatioon sekä teolliseen internetiin sekä asioiden internetiin (IoT) digitalisaation osa-alueina. Tulosten perusteella digitalisaatioon suhtaudutaan vakavasti: neljä viidestä (82 %) varaa t&k-resurssejaan digitalisaation mahdollistamien ominaisuuksien, tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen asiakkaille. Digitalisaatiota halutaan hyödyntää myös t&k-toiminnassa, muun muassa keräämällä ja hyödyntämällä käyttäjädataa seuraavan tuotesukupolven suunnittelussa.

Suurimpina hidasteina digitalisaatiolle koettiin taloudellisten kannustimien ja osaamisen puutteet, sekä teknologioiden kypsymättömyys. Asian edistämiseksi kaivattiin enemmän ulkopuolista rahoitusta ja yhteistyötä.  Suomalainen yritysekosysteemi tarvitsee kipeimmin kansainvälistä verkottumista, mutta myös yhteistyötä yritysten kesken ja yliopistojen kanssa.

Kyselyyn vastaajat edustavat suomalaista teollisuutta kattavasti: kaksi viidestä edusti suuria yrityksiä, mutta vastaajia oli kaikenkokoisista firmoista kaikilta aloilta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 68 teknologiajohtajaa.

Vuoden 2016 teknologiajohtaja nyt haussa

Kyselyn tulokset julkistettiin Spinversen ja Tekesin järjestämässä CTO Forumissa, jossa avattiin myös vuoden teknologiajohtajan tunnustuspalkinnon nimeämiskausi. Tunnustuspalkinnon vuonna 2015 saaneet Juha Inberg, Ponsse Oyj, ja Jussi Pyörre, Eniram Oy, uskovat digitalisaation.

”Lähivuosina yhä useampi yritys hakee parempaa kilpailukykyä digitalisaatiosta. Suomalaisilla yrityksillä on tähän mahtavat edellytykset – ja jopa mahdollisuus nousta digitalisaation kärkijoukkoon”, kommentoi Jussi Pyörre. Myös perinteisen teollisuuden olisi selvitettävä, miten digitalisaatio voisi parantaa oman yrityksen tarjontaa, toteaa Juha Inberg: ”Meillä lähdetään siitä, että metsäkoneen käyttäjä on keskiössä ja uudenlaisen datan tuoman informaation avulla parannetaan koneen käytettävyyttä ja tuottavuutta sekä tuetaan asiakkaan liiketoimintaa. Digitaalisuus on avainroolissa”.

Tunnustuspalkinnon jakaa Suomen teknologiavaikuttajista koostuva tuomaristo. Keväällä 2016 kuudetta kertaa jaettavalla palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota teknologiajohtajien merkittävään rooliin yrityksissä. Palkittava on inspiroiva teknologiajohtaja, joka on merkittävästi vaikuttanut yrityksensä teknologiakyvykkyyteen ja kasvumahdollisuuksiin, ja vaikuttaa aktiivisesti myös yhteiskunnallisissa verkostoissa.

Lisätietoja

Pekka Koponen
CEO, Spinverse Group
Puh. 040 545 0008

Ulla Hiekkanen-Mäkelä
johtaja, markkinointi ja viestintä, Tekes
Puh. 050 5577 706

Anne Palkamo