Tekesin startup-rahoituksen kysyntä kasvoi huimasti viime vuonna

Tekes rahoitti viime vuonna startup-yrityksiä 123 miljoonalla eurolla. Rahoitusta sai 660 suomalaista alkuvaiheen yritystä.

"Vuoteen 2013 verrattuna nuorten yritysten hakemusmäärät kasvoivat 30 prosenttia", kertoo palvelujohtaja Marjo Ilmari Tekesistä.

Rahoituspäätöksistä 70 prosenttia kohdistui alle 3 vuotta toimineille yrityksille. Yli 80 prosenttia Tekesin startup-rahoitusta saaneista yrityksistä toimii Uudellemaalla, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

Erityisen paljon uusia hakemuksia saatiin alkavilta ohjelmistoalan yrityksiltä, mutta uusia kasvuyrityksiä syntyy yhä enemmän myös muille palvelu- ja teknologiasektoreille.

"Startup-yrityksillä on tärkeä rooli yritysrakenteen uudistamisessa. Ne ovat tuoneet Suomeen innostusta ja uskoa menestymiseen", Ilmari sanoo.

Rahoitusta markkinaselvityksiin ja nopeaan kasvuun

Tekes tarjoaa rahoitusta kansainvälisille markkinoille pyrkiville startup-yrityksille, jotka tarvitsevat markkinatietoa kasvavan liiketoimintansa tueksi. Lupaavimmille nopeaa kasvua tavoitteleville startup-yrityksille Tekes voi myöntää Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta.

Viime vuonna Tekes myönsi Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta yhteensä 28 miljoonaa euroa, josta puolet kohdistui uusille rahoituksen piiriin tulleille 55 yritykselle.

Erittäin nopeasti kasvavia gaselliyrityksiä, joiden liikevaihto kasvaa vuosittain vähintään kolmanneksen, on Tekesin startup-asiakkaista 26 prosenttia.

Huippumenestyjiä kolme kymmenestä

"Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksessa lähdemme mukaan kunnianhimoisiin projekteihin, jotka ovat erityisen potentiaalisia. Olemme analysoineet näiden yritysten menestystä. Vain pieni osa lyö läpi, mutta ne jotka menestyvät, menestyvät kunnolla."

Nuoret innovatiiviset yritykset -analyysin perusteella huippumenestyjiin kuuluu kolme kymmenestä Tekesin nuoret innovatiiset yritykset -rahoitusta saaneista yrityksistä. Näiden yritysten liikevaihto kasvoi vuosittain keskimäärin yli 150 prosentti Tekesin rahoittaman projektin aikana.

Julkisen rahoituksen lisäksi nuorten innovatiivisten yritysten riskin jakamiseen tarvitaan yksityisiä sijoituksia.

"Menestyvät startup-yritykset ovat onnistuneet kääntämään usean ulkomaisen sijoitusrahaston katseen Suomeen. Näiden sijoitusten saamiseen Tekesin rahoitus on luonut pohjaa."

Suomen pääomasijoitusyhdistys FVCA julkisti vuoden 2014 sijoitustiedot tiistaina. FVCA:n mukaan ennätysmäärä suomalaisia yrityksiä sai pääomasijoituksen viime vuonna. Erityisesti siemenvaiheen sijoitukset nousivat merkittävästi.

Vuonna 2014 suomalaisiin kasvuyrityksiin tehtyjen sijoitusten kokonaissumma oli 206 miljoonaa euroa, joista kotimaisia pääomasijoituksia oli 73 miljoonaa euroa ja ulkomaisia suoria sijoituksia 89 miljoonaa.

 

Eeva Landowski