Tekesin rahoitus SHOK-ohjelmille päättynyt

Kesäkuun alussa julkistettu hallituksen strateginen ohjelma kohdistaa merkittäviä leikkauksia Tekesin avustusvaltuuksiin. Hallitusohjelmassa on erikseen mainittu, että Strategisten huippuosaamisen keskittymien (SHOK) julkinen rahoitus ajetaan vaiheittain alas. Käytännössä tämä merkitsee Tekesin nykymuotoisen SHOK-rahoitusinstrumentin päättymistä.

Tekes on keskeyttänyt vuoden 2015 uusien SHOK-tutkimusohjelmien haun. Myös käynnissä olevien SHOK-tutkimusohjelmien jaksorahoitusta tarkastellaan uudelleen.

SHOK-tutkimusohjelmien tuloksia hyödynnettävä

SHOK-tutkimusohjelmat on kohdennettu elinkeinoelämän tarpeisiin ja niihin on osallistunut 80 prosenttia Suomen vientiteollisuuden yrityksistä. Tutkimusohjelmien tulosten hyödyntämisessä on valtava uuden liiketoiminnan potentiaali.

"Nyt tulee huolehtia siitä, että tutkimustulokset hyödynnetään ja hyvin edenneitä tutkimuslinjoja kehitetään muulla rahoituksella. Tähän mennessä tehdyt julkiset SHOK-investoinnit voivat tulla takaisin 20-30-kertaisina, jolloin puhutaan miljardien eurojen uusista liiketoiminnoista", korostaa johtaja Teija Lahti-Nuuttila Tekesistä.

Rahoitukseen uusia keinoja

Tekes on käynnistänyt keskustelut SHOK-yhtiöiden kanssa tilannekuvan luomiseksi ja ratkaisuvaihtoehtojen pohdintaan. Lupaavimpien ja hyvin menossa olevien teemojen toteutus voitaisiin järjestää suuntaamalla tänä vuonna vielä käytettävissä olevaa SHOK-rahoitusta tärkeimpiin kohteisiin. Näin saadaan siirtymäaikaa uusien toimintamallien ja rahoituskanavien suunnitteluun.

Tekes kannustaa SHOKeja selvittämään esimerkiksi EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoitusvaihtoehtoja. Kansainvälistä huippua edustavilla tutkimuskonsortioilla on hyvät edellytykset menestyä kilpailussa EU-rahoituksesta.

Hallitusohjelman kärkihankkeita SHOK-alueilla

Moni SHOK-yhtiöistä toimii hallitusohjelman kasvun kärkien kuten biotalouden, puhtaiden ratkaisujen, digitaalisuuden ja hyvinvoinnin alueilla. Kärkihankkeiden toteutus voi tarjota uuden tavan hyödyntää SHOK-ohjelmissa tehtyä työtä ja rakennettuja verkostoja.

"Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden tiivis yhteistyö on Suomen vahvuuksia. Siitä on hyvä pitää kiinni ja miettiä uusia nykyistä tehokkaampia toimintamalleja yhteistyön toteuttamiseen. Kannustava innovaatioympäristö on kilpailuvaltti monikansallisten yritysten t&k-toiminnan houkuttelemiseksi Suomeen. Tekes suunnitteleekin uudenlaista ekosysteemiohjelman konseptia luomaan alustoja uusille liiketoiminnoille ja monialaiselle yhteistyölle", kertoo Teija Lahti-Nuuttila.

Lisätietoja

Teija Lahti-Nuuttila
teija.lahti-nuuttila(at)tekes.fi
Puh. 029 50 55873

 

Sanna Nuutila