Tekesin rahoituksella langattoman viestinnän antennikaapeli- ja johdinratkaisuja yritysten tarpeisiin

Smart Wireless Cable -projektissa kehitetään RF-signaalin hallittuun säteilyyn perustuvia antennikaapeli- ja R2R-johdinratkaisuja langattoman viestinnän sovelluksiin.

Projektiin osallistuvat Oulun yliopistosta Mikroelektroniikan Laboratorio sekä Centre for Wireless Communications. Yritysosapuolina ovat Prysmian Group Oy, Elcoflex Oy, Premix Oy, Fitelnet Oy ja Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri. Tekes on myöntänyt projektille rahoitusta 1,5 miljoonaa euroa.

Kehitystyössä vastataan langattoman puhe- ja datansiirron tulevaisuuden haasteisiin, kuten viranomaisverkon ja terveydenhuollon turvallisuusvaatimuksiin. Innovointi ja innovaatioiden mahdollistamat uudet sovellukset ovat projektissa keskeisessä roolissa. Tutkimustuloksilla arvioidaan olevan merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. Niillä edistetään uusien liiketoimintojen syntymistä, energia- ja kustannussäästöjä sekä terveydenhuoltoon ja turvallisuuteen liittyvien palveluiden tuotekehitystä. Tutkimusmenetelmät pohjautuvat teoreettiseen, tieteelliseen ja käytännön validointiin. Tutkimukseen sisältyy radiokanavan sähkömagneettista mallinnusta sekä uusien materiaalien, rakenteiden ja innovaatioiden massatuotantokelpoista integroimista. Lisäksi toteutetaan pilotointia todellisessa viranomais- ja käytännön vaatimukset asettavassa ympäristössä.

Kaksivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on kolme miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Marko Tuhkala
Oulun yliopisto, mtuhkala(at)ee.oulu.fi

Ritva Heikkinen
Tekes, ritva.heikkinen(at)tekes.fi

Miia Linnusmaa