Tekesin asiakkaat menestyivät muita yrityksiä paremmin

Tekesin rahoittamat pk-yritykset kasvoivat selvästi enemmän kuin muut vastaavat yritykset. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta Tekesin asiakkaat ovat pystyneet kasvattamaan liikevaihtoaan, vientiään ja työpaikkojaan. 

"Kannustamme yrityksiä ja tutkimusta rohkeisiin uusiin avauksiin ja läpimurtoihin tähtääviin projekteihin. Rahoituksellamme jaamme radikaalin uudistumisen riskiä, puolet yrityksen ja puolet Tekesin rahaa", Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

"Näen hyviä liiketoiminnan mahdollisuuksia digitaalisuuden hyödyntämisessä perinteisen teollisuuden uudistumisessa ja terveydenhuollossa. Kilpailuetuna muihin maihin verrattuna meillä on Suomessa paljon ICT-alan osaajia", Soini arvioi.

"Teimme viime vuonna suursatsauksen digialalle, kun käynnistimme yhteensä 300 miljoonan euron ohjelmapaketin. Vahvoja painopistealoja ovat myös biotalous ja cleantech. Tiivistämme kaikilla näillä aloilla edelleen yhteistyötämme Team Finland -toimijoiden kanssa", hän sanoo.

"Painopisteemme ovat kansainvälisiltä markkinoilta kasvua hakevat yritykset, joilla on halu ja kyky menestyä. Suurin osa maailmalla menestyneistä kasvuyrityksistä on asiakkaitamme, mikä osoittaa rahoituksemme hyvää osumatarkkuutta", Soini sanoo.

Rahoituksen kysyntä kasvoi, kilpailu kiristyi

Vuonna 2014 rahoitushakemuksia tuli ennätysmäärä, lähes 3 600. Tämä on 20 prosenttia enemmän kuin 2013. Suomesta siis löytyy paljon rohkeita uudistushaluisia yrityksiä. Yritysten hakema rahoitus kasvoi 10 prosenttia.

Tekes rahoitti 550 miljoonalla eurolla yritysten ja tutkimusorganisaatioiden projekteja. Yritysten projekteihin tästä kohdistui 371 miljoonaa euroa, josta 63 prosenttia eli 235 miljoonaa euroa pienille ja keskisuurille yrityksille.

Myönteisten rahoituspäätösten koko pieneni, mutta määrä kasvoi ja lähenteli kolmea tuhatta. Kasvanut kysyntä ja aiempaa niukemmat rahoitusresurssit pakottivat hylkäämään hyviäkin projekteja.

Rahoituksen vaikutukset näkyvät konkreettisina tuloksina

Vuonna 2014 päättyneissä projekteissa syntyi 1 500 tuotetta, palvelua tai prosessia, 1 130 patenttia ja 1 090 opinnäytettä.

Tuore analyysi aiemmin päättyneiden projektien tuloksista kertoo, että Tekesin rahoittamien kansainvälisen kasvun pk-yritysten liikevaihto kasvoi 24 prosenttiyksikköä enemmän kuin muissa pk-yrityksissä vuosina 2010–2013. Tekesin rahoittamat pk-yritykset lisäsivät vientiään miljardilla eurolla. Nämä hyvät luvut ovat asiakkaidemme määrätietoisen työn ansiota.

Tarkemmat tunnusluvut ja tiedot Tekesin rahoituksesta löytyvät sivulta
www.tekes.fi/tekes/tietopankki/

Anne Palkamo