Tekesiltä merkittävä määrä rahoitusta terveys- ja hyvinvointialan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan

Terveys ja hyvinvointi on yksi Tekesin strategisista painopistealueista - parhaillaan on käynnissä neljä teemaan liittyvää rahoitushakua ja kaksi isoa ohjelmaa. Näillä panostuksilla edistetään terveys- ja hyvinvointi- sekä digitaalisuusteemoja, jotka ovat kärkihankkeiden joukossa myös pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa.

KuvituskuvaTekesillä on parhaillaan käynnissä neljä laaja-alaista rahoitushakua tutkimusorganisaatioille ja yrityksille:

  • Terveysalan huippututkimuksesta kansainvälistä bisnestä -haku (sulkeutuu 18.11.2015). Haussa rahoitetaan uudistavia sekä perinteiset terveyden ja hyvinvoinnin raja-aidat rikkovia, ennaltaehkäisyyn suuntautuvia kansainvälisesti korkeatasoisia tutkimushankkeita.
  • Digitaalista liiketoimintaa -haku (tutkimusorganisaatioiden haku sulkeutuu 17.09.2015, yritysten haku sulkeutuu 7.10.). Hausta rahoitetaan digitaalisuutta hyödyntäviä terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuja.
  • Intia-haku (haku sulkeutuu 17.09.2015). Haussa rahoitetaan suomalais-intialaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä yhteisprojekteja.
  • Innovatiiviset kaupungit (INKA) -tutkimushaku (sulkeutuu 30.9.2015). Haussa rahoitetaan muun muassa hoitoketjujen tehokkuuteen, terveyskäyttäytymisen prosesseihin ja terveyspalveluiden tietojenkäsittelyteknologiaan liittyviä hankkeita.

Tekesin ohjelmista rahoitusta sekä kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä palveluja

Tekesillä on käynnissä kaksi isoa ohjelmaa terveysalalla. Nelivuotinen Terveyttä biteistä -ohjelma on tarkoitettu terveys- ja hyvinvointialalta kansainvälistä kasvua tavoitteleville yrityksille, jotka hyödyntävät digitalisaation mahdollisuuksia esimerkiksi terveyden edistämisessä, sairauksien varhaisessa tunnistamisessa ja yksilöllistetyissä hoito- ja palvelukonsepteisssa.  Tekes on varautunut rahoittamaan ohjelman projekteja 50 miljoonalla eurolla. Yritykset voivat hakea rahoitusta ohjelmasta jatkuvasti. Hankerahoituksen lisäksi ohjelma mm. auttaa yrityksiä kasvattamaan kansainvälistä liiketoimintaa esimerkiksi Health Tuesday -tapahtumasarjan ja syksyllä USA:han suuntautuvan Team Finland Health -verkottumismatkan avulla.

10.-11.9. Tekes järjestää pk-yrityksille yhdessä Finpron kanssa Your Future in Wearables -tilaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan tarkoitetun päällepuettavan teknologian bisnesmahdollisuuksista.

Tämän vuoden lopussa päättyvässä Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassa Tekes on panostanut vuodesta 2012 lähtien noin n.50 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen. Yritykset, kunnat, sairaanhoitopiirit ja järjestöt voivat hakea ohjelmasta rahoitusta ohjelman päättymiseen asti.

Lisätietoja

 

Pia Mörk