Tekesillä merkittävä rooli yhteistyön ja osaamisen siirron edistäjänä

Tekes on onnistunut hyvin edistämään innovaatiotoiminnan kyvykkyyksiä, arvioi Ramboll Management Consulting Oy tekemässään arvioinnissa. Yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen on ollut tärkein vaikutuskeino.

Arvioitsijoiden mukaan Tekesillä on hyvin merkittävä rooli suurten yritysten, pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisen yhteistyön mahdollistajana ja innovaatiotoiminnan kyvykkyyksien ja osaamisen siirron edistäjänä.

Tekesin rahoitus on lisännyt suurten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä pk-yritysten kanssa.

"Kyvykkyyksien edistämisessä tulisi kehittää edelleen erityisesti tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymistä ja tutkimustulosten kaupallistamista", vaikuttavuusarvioinnin asiantuntija Jari Hyvärinen Tekesistä sanoo.

"Yhteistyöstä ja työnjaosta Team Finland -toimijoiden kesken tulisi sopia esimerkiksi kansainvälistymisen valmiuksia koskien ja kasvurahoitukseen liittyen työnjaosta eri toimijoiden välillä. Yhteistyössä kukin toimija voisi keskittyä siihen, missä sillä on olennaista annettavaa", Hyvärinen sanoo.

Arviointi Tekesin roolista kyvykkyyksien edistämisessä tehtiin vuonna 2014. Arviointi keskittyi Tekesin rahoittamiin suurten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

Anne Palkamo