Tekes vastaa hallituksen kärkihankkeen haasteeseen

Hallitus on nimennyt yhdeksi kärkihankkeekseen biotalouden ja puhtaat ratkaisut. Tekes näkee näissä lupaavia kasvun mahdollisuuksia ja on valmis toimiin.

”Biotalous ja puhtaat ratkaisut eli cleantech ovat tulevaisuuden aloja, joissa markkinat ovat kasvussa. Koska sekä cleantechiin että biotalouteen on panostettu pitkäjänteisesti, Suomessa on laaja osaamispohja ja hyvät mahdollisuudet tarttua uusiin liiketoimintoihin”, korostaa Tekesin Kestävä talous -alueen johtaja Teija Lahti-Nuuttila.

Tekes pohtii parhaillaan uutta ohjelmatoimintaa näille alueille yhdessä Team Finland -kumppanien kanssa. ”Tekesin uusien ohjelmien suunnittelussa otamme huomioon hallituksen kärkihankkeet. Tekes voi tarjota osaamista ja työkaluja kärkihankkeiden toteuttamiseen”, Lahti-Nuuttila sanoo.

Hallituksen panostuksilla toimintaympäristö saadaan innovaatioita paremmin suosivaksi ja vauhdittamaan uusien ratkaisujen läpimurtoa markkinoille.

Kohti korkeamman arvonlisän tuotteita

Tekesin rahoittamista cleantech-hankkeista uusiutuva energia muodostaa yhden merkittävän kokonaisuuden. Bioenergian tuottamisessa Suomessa on maailman luokan kärkiosaamista, joista biopolttoaineet ovat hyvä esimerkki. Tekes on rahoittanut Neste Oilin uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan dieselin kehittämistä. Samoin ST1:n biojätteistä tuotettua etanolipolttoainetta on kehitetty Tekesin tuella.  

Kiertotalous on innoittanut liikkeelle uusia start-up yrityksiä. Kierrätysteknologiassa Tekesin rahoittamat pk-yritykset ovat liikevaihdolla mitattuna kasvaneet toimialansa keskiarvoa nopeammin.

Katse on nyt kohti uusia tuoteinnovaatioita. Biojalostamoissa ja osana kiertotaloutta biomassoista ja jätteistä voidaan energiatuotteiden lisäksi synnyttää esimerkiksi lannoitteita, kemikaaleja ja lääkeaineita. Suuntana on kehittää korkeamman arvonlisän tuotteita.

Digitalisaatio vahvistaa osaamista

Tekes näkee, että digitalisaation hyödyntäminen cleantechissä on yhä keskeisempää. Cleantech-yritysten markkinoille menoa voidaan nopeuttaa digitalisaatioon perustuvien uusien liiketoimintamallien ja kuluttajalähtöisten ratkaisujen kautta.

”On mietittävä, mikä on asiakkaan tarve, mikä on kysyntä markkinoilla. Digitalisaatio ja internetiin pohjautuvat toimintamallit auttavat kehittämään palveluita, joilla asiakkaille tehdään energia- ja materiaalisäästö helpoksi ja kannattavaksi. Näin on mahdollista synnyttää nopeasti skaalautuvaa liiketoimintaa kansainvälisten kasvumarkkinoiden tarpeeseen”, sanoo Teija Lahti-Nuuttila.

Cleantech ja biotalous ovat myös arvokysymyksiä nyt, kun olemme siirtymävaiheessa fossiilitaloudesta biotalouteen.

”Tänä päivänä ihmiset arvostavat yhä enemmän kierrätettäviä materiaaleja ja päästöttömiä ratkaisuja”, summaa Lahti-Nuuttila.

Lisätietoja

Teija Lahti-Nuuttila
teija.lahti-nuuttila(at)tekes.fi
Puh. 050 050 5577 873


Sanna Nuutila