Tekes rahoittaa media-alan uudistumista

Median innovaatiotuki on haettavissa Tekesistä vuoden 2015 alusta alkaen. Rahoitusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka auttavat media-alaa uudistumaan ja kasvamaan digitaalisessa toimintaympäristössä.

"Suomen nykytilanteessa tarvitsemme kaikki voimat taloutta uudistamaan. Tekes auttaa yrityksiä uudistumaan, tekemään radikaaleja innovaatioita ja menestymään niiden avulla kansainvälisillä markkinoilla", Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

"Aineeton arvonluonti, erinomainen asiakaskokemus ja fiilis, on monien yritysten menestyksen avaintekijä. Tällaisiinkin projekteihin voi saada Tekesin rahoitusta. Yrityskentän tämän hetken suuri haaste on digitaalisuuden hyödyntäminen liiketoiminnassa niin, että yritysten kansainvälinen kilpailukyky paranee", Soini jatkaa.

Median innovaatiotuki on tarkoitettu hankkeisiin, jotka uudistavat radikaalisti ja rohkeasti koko median toimialaa. Sitä ei käytetä vanhojen rakenteiden ja toimintamallien tekohengittämiseen, vaan uusien kasvun ja kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksien tunnistamiseen ja luomiseen ennakkoluulottomasti.

Rahoituksen hakijat voivat olla sekä media-alan yrityksiä että myös muilta aloilta tulevia toimijoita, jotka haastavat mediaa uusilla toimintatavoilla ja näkökulmilla.

Mediarahoituksen myöntämisessä noudatetaan Tekesin normaaleja rahoituskriteereitä. Rahoitusta voi käyttää tuotteiden, palvelujen, liiketoimintamallien, toimintatapojen ja menetelmien sekä osaamisen kehittämiseen. Rahoitusta myönnetään sekä avustuksena että lainana.

Media-alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin on käytettävissä noin 20M€ vuosina 2015-2016 ja yritykset voivat hakea rahoitusta Tekesistä jatkuvasti ilman erillisiä hakuaikoja.

Osana median innovaatiotukea liikenne- ja viestintäministeriö järjestää innovaatiokilpailun keväällä 2015. Tarkempaa tietoa innovaatiokilpailun sisällöstä liikenne- ja viestintäministeriön internetsivuilla.

Lisätietoja

Anna Alasmaa, anna.alasmaa(at)tekes.fi, puh. 029 50 36039
Minna Suutari, minna.suutari(at)tekes.fi, puh.029 50 55830

Eero Lukin