Tee digitaalisuudesta uutta bisnestä – rahoitusta ja asiantuntemusta Team Finlandilta

Team Finlandin Digitaalista liiketoimintaa -kampanjan tavoitteena on saada uudenlaisia suomalaisia tuotteita ja palveluja kansainvälisille markkinoille. 

Rahoitusta voi saada esimerkiksi älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen, tuotannon ja toimitusketjun digitalisoimiseen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen yhdessä asiakkaan kanssa sekä digiosaamisen hankintaan. Asiantuntija- ja verkottumispalveluilla voi selvittää markkinoita, saada sparrausta liiketoimintasuunnitelman tekoon tai etsiä yhteistyökumppaneita ulkomailta.

Digitaalista liiketoimintaa -kampanja on suunnattu yrityksille ja tutkimusorganisaatioille (ensisijaisesti yritysten kanssa rinnakkaisille tutkimusprojekteille tai monitieteisille julkisille tutkimusprojekteille).

Lue lisää

Kaj Nordgren