Tämä on positiivista!

Yritystilaisuudessa 3.6.15 uskallettiin näyttää tunteita. Tilaisuuden anniksi ei jäänyt vain tunteilu, vaan useiden yritysesimerkkien kautta todentui johtamisen merkitys yritysten kilpailuedun (=työntekijöiden osaaminen) vaalijana. Tilaisuuden järjesti Työelämä 2020 –hankkeen Uudenmaan alueverkosto.

Ensimmäisen puheenvuoron käytti Aalto yliopiston yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki. Hän ehdotti, että toimitusjohtaja voisi olla ylienergisoija. Anssi kertoi mistä aineksista hänen mielestään organisaatio 2020 on rakennettu. Tarvitaan 0) suurempi tarkoitus, 1) arvonluonti, 2) ainutlaatuisten ihmisten ehdoilla, 3) yksikertainen mahdollinen, 4) läpinäkyvä + 5) erilainen kuin muut. Tärkeä rakennusaines menestykseen on innovaatiokyvykkyys. Tarvitaan kykyä kummastella, ettei jäädä kiinni olemassa olevaan ratkaisuun. Kummastelusta pitää siirtyä myös toimintaan: A) tarvitaan kyky unelmoida kilpailuetu ja B) edetä kokeilemalla kehittämisen kautta C) tulosten saavuttamiseen.

SICK Oy:n toimitusjohtaja Ari Rämön otsikkona oli "Pomon tehtävänä on saada ihmiset hyvälle tuulelle". SICK on yksi maailman johtavista teollisuusantureiden ja -järjestelmien valmistajista tehdas-, logistiikka- ja prosessiteollisuuden sovelluksiin. Ari kertoi oman kasvutarinansa kautta, miten itse kasvoi arvostelusta arvostukseen. Hänen mielestään arvostus on sitä, että haetaan onnistumisia ja vahvuuksia, arvostetaan erilaisuutta. Ihmisille pitää antaa päätösvaltaa, vastuu seuraa siitä. Asenne ratkaisee. Pomo voi johtaa omaa mieltään arvostavaan suuntaan. SICK Oy:n osalta myös tulos on jatkuvasti kehittynyt positiiviseen suuntaan. Yritys saavutti vuonna 2014 parhaimman tuloksen koskaan ja olivat alan markkinajohtaja. Kuten Ari puheenvuoronsa lopuksi totesi: heillä on sairaan rento fiilis.

Kolmannen alustuspuheenvuoron käytti Fiblon Oy:n Vice President, Communication and Marketing Anne Ekberg. Hänen aiheensa liittyi kestävään liiketoimintaan ja vastuullisuuteen yrityksen arjessa. Anne kertoi olevansa toisen polven perheyrittäjä yrityksessä, jolla on värikäs menneisyys ja valoisa tulevaisuus. Heidän toiminnan mottonsa on asiakasta kuunnellen etsiä koko ajan uusia innovatiivisia ratkaisuja kattaukseen liittyvään palvelutoimintaan. Kaikki yrityksen tuotteet ovat Joutsenmerkittyjä ja Avaintuotteita. Fiblonissa vastuullisuus merkitsee esimerkiksi sitä, että kaikki tieto on avointa kaikille. Kaikki työntekijät saavat myös kouluttautua, mihin haluavat ja kaikki koulutukset ovat tavalla tai toisella liittyneet yrityksen tekemiseen. Muutos on jatkuvaa. Koko ajan tehdään uutta organisaatiomallia, uusia toimintatapoja ja löydetään uusia kipukohtia avoimella ratkaisumallilla. Vastuullisuus ei ole erillinen toiminto. Anne korosti, että heillä vastuullisuus on ajattelutapa, joka näkyy konkreettisina tekoina. Sen täytyy näkyä kaikessa operatiivisessa toiminnassa.

Osallistujilla oli alkupuheenvuorojen jälkeen valittavanaan kolme eri teemaista työpajaa: Palveleva johtajuus, tulosta vastuullisella liiketoiminnan johtamisella sekä henkilöstön osaamisen johtaminen.

Henkilöstön osaamisen johtaminen sessiossa Pasi Tamminen Tamminen Oy ja Sari Mattila, Promotive Oy kertoivat Tammisen toista vuotta kestäneen Liideri-hankkeen kokemuksia. Pasi korosti aluksi, että yrityksessä johtamisen pitää olla osa strategiaa. Sen pitää olla johtajan näköinen ja siihen tarvitaan henkilökohtainen sitoutuminen. Jos tekeminen ei perustu strategiaan, huijataan. Kun Tammisella tehtiin strategiaa, sovittiin myös mitä ei tehdä. Ja siitä on pidettävä kiinni. Viestinnällä ja vastuunjaolla oli hankkeessa keskeinen osa. Pasi kiteytti johtamisfilosofiaansa: Kun on hyvä porukka, pitää antaa ihmisten motivoitua. Kaikkia työntekijöitä pitää arvostaa, myös niitä jotka pakkaavat lihat rasiaan. Tammisen johtamislupaus on: työntekijät saavat kyseenalaistaa johtajan toiminnan joka päivä. Hankkeeseen liittyvässä valmennuksessa käytettiin mm. elämänhallinnan pyörää oman itsensä johtamisen työkaluna. Ajatus lähtee siitä, että kaikkien elämän osa-alueiden tulee olla tasapainossa. Päätösten ja vaikutusten piirissä opeteltiin fokusoimaan tekemistä siihen, mihin jokainen voi itse vaikuttaa. Myös tunteiden johtaminen on ollut tärkeässä roolissa Tammisen hankkeessa. On koettu, miten positiivisuus luo energiaa. Ja sitä, että on tärkeää miten negatiiviset tunteet käsitellään ja muutetaan voimavaraksi. Näin saadaan kaikki samaan moodiin, kuten Pasi totesi työpajan lopussa.

Nuppu Rouhiainen

 

Lihasta tulevaisuuteen, Pasi Tamminen

Uuden arvon luonti, Anssi Tuulenmäki