Suomi uuteen nousuun − vihreän kasvun uralla kohti kiertotaloutta

Tekesin Green Growth -ohjelman määrätietoinen panostus uusiin vihreän talouden innovaatioihin tuottaa tulosta. Green Growth Day -tapahtuma (Tavastiaklubi, Helsinki 28.1.2015) esittelee laajan joukon konkreettisia uutuuksia ohjelman neljästä pääteemasta: biotalous ja biomateriaalit, kierrätys ja jätteenkäsittely, energia- ja materiaalitehokkuus sekä uudet liiketoimintamallit ja palvelukonseptit.

Vuonna 2011 alkaneessa Green Growth -ohjelmassa on käynnissä sen viimeinen vuosi. Ohjelmassa on mukana 109 yritysten ja 40 tutkimusorganisaatioiden projektia. Tekes on rahoittanut projekteja tähän mennessä 54,1 miljoonalla eurolla.

"Ohjelmassa on rahoitettu monipuolisesti yritysten ja tutkimuslaitosten projekteja vihreän kasvun alueella. Nousevia trendejä ovat kiertotalous ja kuluttajalähtöiset innovaatiot. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy, kun kuluttajat otetaan vahvemmin mukaan innovaatiotoimintaan", kertoo Green Growth -ohjelman päällikkö Kari Herlevi.

Green Growth Day -tapahtuma tuo yhteen yli kaksi sataa eri alojen asiantuntijaa keskustelemaan uusista vihreän talouden haasteista ja mahdollisuuksista sekä rakentamaan uutta parempaa tulevaisuutta. Konkreettista pohjaa ja aitoja rakennuspalikoita tähän antavat ohjelman kärkihankkeiden tulokset, joita esitellään 18 lyhyen esityksen, 15 näyttelyständin sekä neljän videon muodossa.

Esiintyjinä Tavastiaklubin rennon vauhdikkaassa tapahtumassa ovat mm. biotaloudesta UPM-Kymmene, Valio, St1, Inray, kiertotaloudesta ja jätteiden käsittelystä Enevo, Crisolteq, KWH Mirka, Ekokem, energiatehokkuudesta Fourdeg, Convion, Oilon, Panimolaboratorio sekä uusista innovatiivisista liiketoimintamalleista Cleantech Invest, RePack, Demos Helsinki. Ständeillä esillä ovat mm. Destamatic, Futuremark, Plantui, Spectral Engines, Valtavalo, Sapotech, Suomen erityisjäte, Bionavis ja Tamturbo.

Energia- ja materiaalitehokkuus yhä tärkeämpää

Hyvinvointi perustuu jatkossa nykyistä alhaisemman energian ja materiaalikäytön varaan. Tämä korostaa palveluiden, aineettomien hyödykkeiden ja uusiutuvien raaka-aineiden roolia. Kestävään talouteen siirtymistä tuetaan panostamalla uudenlaiseen liiketoiminta-osaamiseen ja konsepteihin, jotka perustuvat tuotteiden uudelleen-valmistukseen ja kierrätykseen.

"Käynnistämme hankkeita, jotka hyödyntävät teollista symbioosia. Siinä alkutuotanto, teollinen toiminta, energiantuotanto ja jätteen käsittely muodostavat yhteen toimivan kokonaisuuden. Yhden yrityksen jätevirrat voivat olla toisen yrityksen raaka-aineita", toteaa johtava asiantuntija Mikko Ylhäisi Tekesistä.

Suomi biotalouden edelläkävijä

Biotaloudessa fossiiliset raaka-aineet korvataan biopohjaisella raaka-aineella. Suomessa on runsaasti yrityksiä, joilla on vahvoja näyttöjä biomassojen käsittelystä ja bioenergiasta. Uusia sovelluksia syntyy mm. lääketeollisuuteen sekä hyvinvointi- ja ympäristöteknologia-aloille.

"Talouskasvu edellyttää luonnonvarojen kestävää hoitoa. Suomalaisyritykset vievät biotalouspohjaista osaamista maailmalle ja uskaltavat tehdä radikaaleja valintoja", sanoo Heikki Aro, ohjelmapäällikkö, Biotalous, Tekes

Kohti kiertotaloutta

Jätteiden sijoittaminen sellaisenaan kaatopaikoille loppuu. Yhä suurempi osa nykyisistä jätteistä aletaan nähdä raaka-aineina, joka otetaan hyötykäyttöön – jopa vanhoilta kaatopaikoilta. Uudet tunnistus- ja käsittelyteknologiat mahdollistavat eri aineiden ja yhdisteiden talteenoton hyvin monimuotoisista materiaalivirroista.

"EU-alue toimii jätteiden kierrätystä edellyttävän lainsäädännön eturintamassa. Materiaalien kierrätys ja uudelleen käyttö otetaan huomioon tuotteen koko elinkaaren aikana. Näin saadaan kierrosta poistuva osuus minimoitua", Tekesin rahoituspäällikkö Asko Vesanto sanoo.

Asiakaslähtöiset liiketoimintamallit globaalin kilpailukyvyn edellytys

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja siihen varautuminen edellyttävät yritysten uudistumista ja luovat merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Haasteet ja mahdollisuudet ovat globaaleja. Uudet liiketoimintamallit, palvelukonseptit ja kokonaisvaltaiset ratkaisut edellyttävät uusien verkostojen ja toimintatapojen syntymistä.

"Radikaalin innovaation kehittäminen vaatii herkkyyttä ennakoida ja tunnistaa asiakastarpeita, taitoa tarjota asiakkaalle kilpailukykyisesti lisäarvoa sekä rohkeutta olla luomassa jopa täysin uutta markkinaa", korostaa asiantuntija Tiina Rajamäki Tekesistä.

"Green Growth -ohjelma on loppusuoralla, mutta teeman elämä jatkuu. Olemme koonneet ohjelman keskeistä sisältöä ja tuloksia uudelle sivustolle. Kannattaa tutustua!", Herlevi kehottaa.

"Vuoden 2015 aikana haemme erityisesti demonstraatioprojekteja vihreän kasvun alueelta. Edessä on aktiivinen ja tulosten esiin tuomiseen painottuva vuosi", kiteyttää Herlevi.

Lisätietoja

Kari Herlevi, ohjelmapäällikkö, Tekes
puh. 050 5577 656 , kari.herlevi(at)tekes.fi

Sanna Nuutila