Suomen 5G-testiverkot yhdistyvät yritysten kilpailukykyä vauhdittamaan

Tekesin 5thGear-ohjelmassa mukana oleva 5G Test Network Finland tarjoaa huipputason 5G-testiympäristön yrityksille tutkimus- ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n koordinoima 5G Test Network Finland -testiympäristö edistää tietoliikennealan tutkimus- ja teknologiakehitystä yhdistämällä Tekesin 5thGear-ohjelman 5G-testiverkot yhdeksi kokonaisuudeksi. Testiympäristö tarjoaa teollisuudelle ja pk-yrityksille esimakua 5G-mobiiliteknologian toiminnoista hyvissä ajoin ennen kaupallistamisvaihetta.

"Testiympäristö toimii innovaatioalustana, jota yritykset voivat hyödyntää testatessaan uusia tuotteita ja liiketoimintamalleja", toteaa radiojärjestelmät tutkimusryhmän päällikkö Kyösti Rautiola VTT:ltä.

Yhdistämällä useamman 5G-testiverkon ominaisuudet, 5G Test Network Finland -testiympäristö pystyy vastaamaan kattavammin tulevaisuuden 5G-järjestelmiin liittyviin tutkimus- ja kehitystarpeisiin.

"Monipuolinen 5G-testiympäristö antaa Suomelle ainutlaatuisen edun kilpailussa kohti digitaalista tulevaisuutta. Nokia on aktiivinen kumppani kaikissa Tekesin 5G-testiverkkohankkeissa, joissa se on käytännön tasolla demonstroinut muun muassa uusia taajuuksien jakamisen konsepteja yhteistyössä kumppaniensa kanssa", sanoo Nokia Networksin tutkimus- ja teknologiajohtaja Lauri Oksanen.

5G Test Network Finland -testiympäristö on teollisuuden, tutkimusosapuolten ja Suomen valtion yhteisponnistus. Ympäristön muodostavien 5G-testiverkkohankkeiden konsortioissa ovat edustettuina niin tietoliikennealan suuret globaalit toimijat, pk-yritykset, verkko-operaattorit, viranomaiset, yliopistot kuin tutkimuslaitoksetkin.

VTT toimii tutkimuskumppanina myös kaikissa neljässä 5thGear-ohjelman 5G-testiverkkohankkeessa:

5G Test Network (5GTN) -hankkeen skaalautuva testiverkko mahdollistaa tulevaisuuden liiketoimintamallien pilotoinnin ja palvelujen kehittämisen tosielämää vastaavissa käyttötilanteissa sekä tarjoaa alustan 5G-järjestelmien teknologiakomponenttien kehittämiseen ja testaukseen.

Cognitive Radio Trial Environment (CORE ++) -hankkeen testiverkko tarjoaa ainutlaatuisen koeympäristön uusille taajuuksien jakamiskonsepteille tulevaisuuden mobiililaajakaistajärjestelmissä.

Future of UHF Frequency Band (FUHF) -hanke tutkii ja testaa muuttuvan mediaympäristön ja tulevaisuuden mediankulutuksen muotojen vaikutusta eri tietoliikenne- ja media-alan toimijoiden liiketoimintamalleihin.

5th Evolution Take of Wireless Communication Networks (TAKE-5) -hankkeen monitieteellinen ja avoin testiverkkoalusta mahdollistaa innovatiivisten verkottumis-, palvelu- ja liiketoimintamalli-ideoiden tutkimuksen ja kokeelliseen arvioinnin.

5G Test Network Finland -testiympäristö

Kuva: 5GTNF

Kaj Nordgren