Suomeen liberaali ilmailumääräys dronien käytöstä

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi antoi 9.10.2015 uuden ilmailumääräyksen dronien eli miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien käytöstä. Suomen modernin ja liberaalin sääntelyn toivotaan toimivan esimerkkinä myös kansainvälisesti ja EU:ssa.

Trafin antamaa määräystä kuvataan Euroopan liberaaleimmaksi. Se sallii kauko-ohjattujen ilma-alusten käytön muuallakin kuin siihen osoitetuilla tai muulta ilmailulta kielletyillä alueilla.

Vaikka uusi määräys on kevyt, se sisältää paljon turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Sääntelyn vaatimustason ratkaisee laitteen käyttötarkoitus.  Lennätys ei saa aiheuttaa vaaraa muille ihmisille eikä haitata esimerkiksi pelastustöitä tai viranomaisen toimintaa. Myöskään  lentoliikenteen sujuvuutta ei saa vaarantaa.

Sanna Nuutila