Suomalaisinnovaatio tuo syöpäklinikan palvelut potilaan puhelimeen

HYKS
Syöpäkeskuksen
ja
Adelmann
Healthcare
Solutionsin
yhdessä
kehittämä
mobiilipalvelu
Noona
tarjoaa
rintasyöpäpotilaille
mahdollisuuden
kertoa
voinnistaan
hoitajalle
ja
lääkärille
matkapuhelimen
tai
tietokoneen
välityksellä.
Tekes on ollut mukana rahoittamassa Noona-palvelun kehittämistä.

Noona mahdollistaa potilaille vaivattoman tavan ottaa yhteyttä klinikkaan ja tuo kaivattua helpotusta syöpäklinikoiden kasvaneeseen työmäärään. Tavoitteena on auttaa syöpäklinikoita kohdentamaan hoitoresurssit oikea-aikaisesti ja eniten apua tarvitsevalle.

Arviolta joka kahdeksas nainen sairastuu elämänsä aikana rintasyöpään. Kehittyneiden hoitojen ansiosta noin 90 % heistä on elossa viiden vuoden päästä sairastumisesta. Väestön ikääntyessä rintasyöpäpotilaiden määrän ennustetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina.

Hoitojen rinnalla kasvava osa terveydenhuollon resursseista kohdentuu potilaiden toipumisen seurantaan. Syöpähoidoista toipuminen vaatii aikaa ja on hyvin yksilöllistä. Merkittävä osa potilaista tarvitsee hoitohenkilökunnan tukea myös hoitojen päättymisen jälkeen. Osa potilaista saa hoidoista hankalia haittavaikutuksia, ja osalla tauti uusiutuu vielä vuosien päästä. Rintasyöpäpotilaita seurataan 5-10 vuoden ajan joko erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa riippuen potilaan asuinpaikasta. Yksin HYKS Syöpäkeskuksessa on seurannassa yli 5 000 rintasyöpäpotilasta.

Helpotusta yhteydenpitoon 

Tähän asti Syöpäkeskuksella on ollut käytössään hoitajien päivystämä oirepuhelin, jonka kautta potilaiden on ajoittain ollut vaikeata saada yhteys linjojen ollessa varattuna. "Potilasmäärien kasvaessa perinteiset yhteydenpitokanavat eivät enää riitä, vaan meidän täytyy aktiivisesti kehittää kokonaan uusia ja tehokkaampia tapoja hoitaa potilaitamme", kertoo HYKS Syöpäkeskuksen ylilääkäri Johanna Mattson. Hän on ollut aktiivisesti kehittämässä Noonaa 1,5 vuoden ajan. "Ihmiset ovat tottuneet hoitamaan asioitaan sähköisesti silloin kun se heille parhaiten sopii. On luontevaa tuoda tämä toimintatapa myös terveydenhuoltoon. Lisäksi on odotettavissa, että terveydenhuollon aikaa ja resursseja säästyy, kun potilaiden yhteydenottoihin voidaan vastata sähköisesti. Noona on yksi HYKS Syöpäkeskuksen tärkeimpiä hankkeita, jonka kehitystyössä on mukana useita rintasyövän hoidon asiantuntijoita", Mattson jatkaa.

Tärkeä ja turvallinen yhteys hoitohenkilökuntaan

Noonan tavoitteena on vapauttaa hoitohenkilökunnan resursseja niiden potilaiden hoitamiseen ja tukemiseen, jotka eniten tarvitsevat henkilökohtaista kontaktia. Parantuneen tavoitettavuuden myötä potilastyytyväisyyden odotetaan kasvavan. Noonan kehittäneen Adelmannin perustajat aloittivat uransa tutkijoina terveydenhuollossa. "Haastattelimme lähes 200 syöpäpotilasta erilaisiin tutkimuksiin. Silloin ymmärsimme, miten yksin ihminen kokee jäävänsä hoitojen päättyessä, kun tärkeä ja turvallinen yhteys hoitohenkilökuntaan päättyy. Noonan avulla kykenemme tarjoamaan helpon ja turvallisen tavan pitää yhteyttä yhä useammalle potilaalle. Lisäksi näemme kokonaan uudenlaisia mahdollisuuksia potilaiden tuottaman tiedon hyödyntämiseen syövän hoidossa", sanoo Jani Ahonala, yksi Adelmann Healthcare Solutionsin perustajista.

Suomalaista syövänhoidon huippuosaamista maailmalle

Digitaalinen terveydenhoito herättää paljon kiinnostusta Suomessa ja maailmalla. Erityisesti Yhdysvalloissa sairaalat, sijoittajat, IT-yritykset ja viranomaiset uskovat virtuaalisten palveluiden muuttavan terveydenhuoltoa merkittävästi. Noonan kehitystyö on ollut kunnianhimoista alusta lähtien. HYKS Syöpäkeskus on käynnistämässä yhden maailman laajimmista digitaalista terveydenhoitoa käsittelevistä tutkimuksista Noonan hyötyjen osoittamiseksi. Tutkimukseen osallistuu noin 800 rintasyöpäpotilasta, ja sen on tarkoitus alkaa kevään aikana. HYKS Syöpäkeskus sai vuonna 2014 CCC-laatusertifikaatin yhtenä viidestä syöpäklinikasta Euroopassa, mikä lisää tuotekehitys- ja tutkimusyhteistyön painoarvoa maailmalla. Noona tarjoaakin erinomaisen mahdollisuuden viedä suomalaista huippuluokan syöpäosaamista maailmalle.

Lisätietoja

Johanna Mattson
Ylilääkäri, HYKS Syöpäkeskus
johanna.mattson (at) hus.fi
Puh. 050 427 9165

Jani Ahonala
Hallituksen puheenjohtaja, Adelmann Healthcare Solutions
jani.ahonala (at) adelmann.fi
040 583 7377

Pia Mörk