Sotkamo Silver pilotoi kaivosten materiaali- ja energiatehokkuutta

Tekes on myöntänyt Sotkamo Silver AB:lle mahdollisuuden saada innovaatiorahoituslainaa 9.400.000 euroa. Laina käytetään parhaiden tunnettujen teknologioiden pilotointiin. Tavoitteena on kaivostuotannon resurssitehokkuuden parantaminen.

Lainan edellytys on, että Hopeakaivos hankkeen kokonaisrahoitus on varmistunut 31. lokakuuta 2015 mennessä.

Projektin avulla Sotkamo Silver ottaa käyttöön nykyaikaisen etäohjausteknologiaan perustuvan tuotantoprosessin ja kunnossapidon johtaminen yhtenä kokonaisuutena. Näin saavutetaan merkittävä raaka-aineiden ja energian säästö ja vähennetään tuotannon hiilijalanjälkeä.

Hanke kuuluu Tekesin Green Mining -ohjelmaan, jonka päätavoitteena on nostaa Suomi vastuullisen ja kannattavan kaivostoiminnan edelläkävijäksi maailmassa vuoteen 2020 mennessä. Ohjelman avulla pyritään nostamaan alan tutkimus maailman huipulle teema-alueilla Huomaamaton ja älykäs kaivos ja Uudet mineraalivarannot.

”Green Mining -ohjelmassa on kannustettu sellaisten uusien teknologioiden pilotointiin ja käyttöönottoon, joiden avulla parannetaan resurssitehokkuutta ja vähennetään ympäristön kuormitusta. Sotkamo Silverin pilotointihankkeessa tavoitteena on juuri tämä”, kertoo Green Mining -ohjelman päällikkö Kari Keskinen.

"Sotkamo Silverin projektissa kehitettävä teknologia sekä muun muassa teollista internetiä hyödyntävä toteutuskonsepti ja pilotoitavat tuotantomenetelmät ovat merkittävä askel kohti tulevaisuuden kaivosta. Projektissa kehitettävät pilotointiympäristöt tukevat myös Green Mining -ohjelman keskeisiä tavoitteita", toteaa johtaja Teija Lahti-Nuuttila Tekesistä.

"Olen erittäin tyytyväinen, että olemme saaneet mahdollisuuden tähän rahoitukseen Tekesiltä. Myönnetty laina vahvistaa merkittävästi yhtiön kykyä rahoittaa Hopeakaivos-hanke. Uskomme myös, että projektin myötä käyttöönotettava malmin esirikastus parantaa merkittävästi hankkeemme kannattavuutta kaivoksen käynnistysvaiheen jälkeen", kommentoi Sotkamo Silverinkonserninjohtaja Timo Lindborg.

Hanke toteutetaan yhteistyössä teknologiatoimittajien Outotec, ABB, Oulun yliopiston Oulun Mining School ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.

 

Lisätietoja

Green Mining -ohjeman päällikkö Kari Keskinen
kari.keskinen(at)tekes.fi
Puh. 0 50 5577 843

Sanna Nuutila