Sote-palvelumarkkinoiden kehittämisen ja innovatiivisten tuotantotapojen kysymykset kiteytyvät johtajuuteen

Uudenlaiset asiakasvaikuttavuuteen tähtäävät toimintamallit haastavat nykyisiä palveluita ja palvelujärjestelmää kehittymään ja samalla kyseenalaistavat tavat, joilla palveluita on perinteisesti totuttu tuottamaan ja hankkimaan. Kesäkuuhun 2016 jatkuvan Markkinoiden luominen ja huoltaminen -hankkeen välitulokset osoittavat, että palvelumarkkinoiden kehittämisen ja innovatiivisten tuotantotapojen aikaansaamisen kysymykset kiteytyvät johtajuuteen.

Uudenlainen toiminta edellyttää selkeää näkemystä ja johtamista käytännön toiminnaksi. Kaupunkien strateginen retoriikka näyttäisi kääntyneen uuteen, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä, sekä verkostoyhteistyötä korostavaan suuntaan. Kuitenkin käytännön toiminta voi vielä kummuta vanhoista toimintamalleista, jolloin puheissa palvelun laatu ja vaikuttavuus korostuvat, mutta käytännössä esimerkiksi hinta tai tilaratkaisut ohjaavan palveluiden järjestämistä.

Rohkeutta palvelujen suunnitteluun yhdessä palvelutuottajien ja asukkaiden kanssa

Kaupungeilla voidaankin sanoa olevan tahtotilaa uudistaa palvelumarkkinoita ja toimintaansa, mutta uudenlaisten toimintamallien vaatima osaaminen on vasta kehittymässä. Tämä näkyy esimerkiksi vaikuttavuuden mittaamisen haasteina. Palvelumarkkinoita ei myöskään aina tarkastella kaupungeissa riittävän monipuolisesti, joskin ulkoisten rahoitusmahdollisuuksien löytyminen vaikuttaisi vauhdittavan markkinoiden kehittymistä. Kaupungeilta toivotaankin rohkeutta ottaa markkinoiden toimijoiden – palvelutuottajien ja asukkaiden – näkökulmat huomioon, jotta palveluita voitaisiin hankkia ja tuottaa aidosti asiakaslähtöisesti, innovatiivisesti ja vaikuttavasti. Käytännössä tämä voi tarkoittaa muun muassa yhteissuunnittelun vahvistamista, palveluohjauksen merkityksen korostumista ja asiakkaan oman valinnan mahdollisuuksien vahvistamista esimerkiksi palveluseteleillä.

Hankkeen tuloksista hyötyvät ensisijaisesti sote-palveluita hankkivat ja tuottavat tahot, sekä toiminnan kehittyessä myös alueiden asiakkaat ja asukkaat. Tulosten käytäntöön viemistä tuetaan järjestämällä keväällä 2016 vuorovaikutteinen loppuseminaari ja julkaisemalla artikkelien ohella tulokset yhteen kokoava loppujulkaisu.

Tekes on rahoittanut tutkimushanketta Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassa.

Lisätietoja

Hankkeen verkkosivut

Tutkimusjohtaja Pasi-Heikki Rannisto
Tampereen yliopisto
Puh. 040 557 8981
Pasi-Heikki.Rannisto (at) uta.fi

Tekes on rahoittanut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassaan (2008‒2015) alan tutkimus- ja kehittämisprojekteja yhteensä 38 miljoonalla eurolla.

Pia Mörk