Sote-palvelujen ”verkkokauppa” tuo vaihtoehtoja ja valinnanvapautta Kainuussa

Itselle tai lähiomaiselle sopivia sote-palveluja yhteisestä palveluportaalista verkkokaupan tapaan? Monella paikkakunnalla vielä utopiaa, mutta Tekesin rahoittaman hankkeen antaman alkuvauhdin ansiosta täyttä totta Kainuussa.

Moni kunta ja kaupunki on viime vuosina lisännyt palvelusetelin käyttöä, tarjoaahan se kustannussäästöjä ja esimerkiksi kotona asuville vanhuksille mahdollisuuden hankkia tarvitsemansa palvelut myös yksityiseltä palveluntuottajalta.

Todellinen valinnanvapaus on kuitenkin näennäistä, sillä palveluntuottajat ovat useimmiten sopimussuhteessa kunnan tai kaupungin kanssa. Samalla todellinen kilpailu ja laadun kehittäminen loppuasiakkaan ehdoilla jää helposti puolitiehen.

Tämä pulma tiedostettiin vuosikymmenen vaihteessa Kainuun soten toiminta-alueella, jossa käynnistettiin mm. Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta rahoitusta saanut AKI-Aktiiviasiakas -hanke.

Sen tuloksena synnytettiin geneerinen hyvinvointipalvelujen tuottamisen ja välittämisen malli.

Sote-palveluiden "verkkokauppa"

Kainuun sote-alueen kehittämisjohtaja Marita Pikkaraisen mukaan kaiken keskiössä on sähköinen ja koko maakunnan kattava palvelutarjotin, jossa kohtaavat yksityiset ja julkiset palveluntuottajat ja asiakkaat. Myös järjestöt ovat palveluineen esillä.

"Palvelutarjotin on kuin sote-palveluiden verkkokauppa, jossa asiakkaan on helppo vertailla eri vaihtoehtoja ja klikata tarvitsemansa. Tuottajille se tarjoaa keskitetyn paikan palveluiden esittelyyn ja myymiseen, mikä on etenkin pienille yrityksille merkittävä asia. Palvelutarjotin on myös hyvä työväline soten palveluohjaukseen", Pikkarainen tiivistää.

Hän tunnustaa, että ajattelutavan muutos kohti asiakkaan valinnanvapautta ja palvelujen vapaata kilpailua on ollut aika ajoin ohdakkeinen. Suunta on kuitenkin ollut koko ajan eteenpäin.

"Olemme olleet erilaisten kuntapalvelujen koekenttää jo 1990-lähtien, joten uudistuksiin ja kokeiluihin on täällä osin jo totuttu. Esimerkiksi palvelusetelin osalta olimme etujoukoissa ja myös palvelutarjotin-malli on herättänyt kiinnostusta ympäri Suomea ", Pikkarainen kertoo.

Palvelupaletti laajenee

Runsas vuosi sitten virallisesti päättynyt AKI-hanke on poikinut mukavasti jatkoa. Vanhusten asumiseen liittyvien palveluiden lisäksi sähköiselle palvelutarjottimelle tulee valikoitavaksi alati laajempi kirjo arkea helpottavia palveluja.

"Tämä on osoittautunut varsin hyväksi hankintatyökaluksi esimerkiksi iäkkäistä vanhemmistaan kaukana asuville lapsille. Omaishoitajat ja lapsiperheet ovat tällä hetkellä Hyvinvoinnin palvelutarjottimen uusia kohderyhmiä. Aito kilpailu ja valinnanvapaus nostavat palveluiden laatua, mikä on aina myös asiakkaan etu", Pikkarainen lisää.

Tekesin rahoituspäätöstä hankkeen alkuvaiheessa hän pitää kullanarvoisena. "AKI-hankkeen aikana syntyi hyvä kehikko, jonka päälle on ollut helppo rakentaa lisää", Pikkarainen kiittelee.

Lisätietoja

Marita Pikkarainen
Kehittämisjohtaja, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Puh. 044 710 0862
marita.pikkarainen (at) kainuu.fi

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma tähtää sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen innovaatiotoiminnan avulla sekä uuden liiketoiminnan lisäämiseen. Vuosina 2012‒2014 Tekes on rahoittanut ohjelman kautta yhteensä 19,2 miljoonalla eurolla yhteensä 40 yritysten hanketta, 26 kaupunkien, kuntien ja sairaanhoitopiirien hanketta, 35 korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja utkimuslaitosten hanketta sekä 7 yhdistyksen ja säätiön hanketta. Ohjelma jatkuu vuoden 2015 loppuun.

Teksti: Timo Sormunen/Recommended Finland