Sote- ja hyvinvointipalvelujen yhteentoimivuutta kehittämässä

Tietojärjestelmien yhteentoimivuus on avaintekijä, kun uusilla sovelluksilla ja teknologiaratkaisuilla tuetaan uudistuvaa sote-palvelujärjestelmää ja asiakaslähtöisiä hyvinvointipalveluja. Se on myös perusedellytys uusien teknisten innovaatioiden integroinnille ja sähköisten palvelujen verkoston kehittämiselle hyvinvointipalveluissa. Standardien hyödyntäminen ja edistäminen on edellytys yhteentoimivien ratkaisujen kehittämiselle.

Yhteentoimivuus ja standardit edistävät nykyistä ketterämpiä, avoimempia ja joustavampia tietojärjestelmäkokonaisuuksia. Standardien hyödyntämisen kautta voidaan myös täyttää terveys- ja hyvinvointitietojen turvallisuusvaatimuksia, tuottaa tehokkaasti asiakas- ja käyttäjätarpeisiin vastaavia laadukkaita ratkaisuja ja parantaa ohjelmisto- ja palveluyritysten toimintaedellytyksiä kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmaan kuuluvassa SYTKE-projektissa on luotu systemaattinen malli yhteentoimivuuden ja standardien edistämiseksi verkostomaisessa ympäristössä. Mallin ytimessä ovat yhteentoimivuustyön toiminnot, joiden perusteena ovat yritysten ja asiakkaiden esittämät tarpeet sekä standardointi- ja yhteentoimivuustyön parhaat käytännöt kansainvälisesti. Keskeisiä toimintoja ovat esimerkiksi yhteentoimivuustarpeiden kokoaminen, standardien arviointi ja kansainvälinen seuranta. Mallia hyödynnetään sote- ja hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmiin ja sovelluksiin kohdistuvan standardointi- ja yhteentoimivuustyön organisointiskenaarioiden ja toimenpide-ehdotusten tuottamisessa. Tätä varten projektissa on koottu laajassa sidosryhmäyhteistyössä sekä kyselyjen ja haastattelujen avulla yhteentoimivuustyön tavoitteet, tarpeet ja haasteet. Eri toimintojen organisoinnissa on huomioitava kunkin toiminnon liiketoimintamallin kestävyys sekä yhteentoimivuustyön eri sisäältöalueiden väliset erot.

Projekti linkittyy valtakunnallisen Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategian yhteentoimivuustyön kehittämiseen liittyvien tavoitteiden toimeenpanoon. Sen työpajoihin ja haastatteluihin on osallistunut laaja verkosto yrityksiä, viranomaisia, standardointijärjestöjen edustajia ja hyvinvointipalvelujen tuottajia. Tulosten kautta luodaan pohjaa yhteentoimivuustyön systeemiselle uudistukselle, joka rakentuu yritysten, sote-palveluntuottajien ja viranomaisten ympärille.

Lisätietoja

Projektin verkkosivu Innokylässä 

Juha Mykkänen
Itä-Suomen yliopisto, Tkt-laitos, HIS R&D
juha.mykkanen (at) uef.fi
Puh. 040 355 2824

Tekes on rahoittanut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassaan (2008‒2015) alan tutkimus- ja kehittämisprojekteja yhteensä 38 miljoonalla eurolla.

 

 

Pia Mörk