Sosiaalinen media avaa uusia mahdollisuuksia työyhteisöille

Uudet sosiaaliset viestintävälineet tarjoavat oivia mahdollisuuksia ideoiden ja innovaatioiden synnyttämiselle sekä tiedon ja osaamisen jakamiselle. Uudet työvälineet muuttavat työpaikkojen arjessa toimintatapoja ja merkitsevät todellista työyhteisöjen kulttuurin muutosta. Tosin ihmisten tottumusten ja kulttuurin muuttuminen ei tapahdu käden käänteessä.

Suomen yhteisömanagerit eli sosiaalisen median verkostotoimijat kokoontuivat vaihtamaan tietoja ja kokemuksia Lahteen 26.1.2015. Puheenvuoron saivat yhteisömanagerit, palveluntarjoajat, sosiaalisen median asiantuntijat ja tutkijat, ja päivä tarjosi tuhdin paketin sosiaalisen median eri ulottuvuuksiin.

Päivän aikana kerrottiin esimerkiksi sosiaalinen media (some) teollisuudessa -selvityksestä, jossa kartoitettiin millaisia haasteita teollisuudessa on somen kanssa. Teollisen internetin peruspilareiksi määriteltiin älykkäät koneet, ihmisten yhteistyö ja edistyksellinen analytiikka. Hankkeessa rakennettiin polku teollisuuden digitalisoimiseksi. http://insyke.fi/

Suomessa vietettiin yhteisömanagerien päivää viidettä kertaa. CMAD eli Community Manager Appreciation Day on osa globaalia tapahtumaa, jota on ryhdytty viettämään yhteisömanagerien työn arvostuksen nostamiseksi ja osaamisen vahvistamiseksi. Liideri-ohjelma oli mukana tapahtumassa nyt kolmatta kertaa.

http://cmad.fi/; Twitter #cmadfi

 

Tiina Lifländer