Simulointi nopeuttaa tuotekehitystä konetekniikassa

Laskennallisten menetelmien eli tietokonesimulointien ja -analyysien hyödyntäminen tehostaa merkittävästi tuotekehitystä sekä nopeuttaa kaupallistamista ja laskee sen kustannuksia. Asiaa selvitettiin Tekesin osin rahoittamassa SIMPRO-projektissa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n koordinoiman SIMPRO-projektin tulokset osoittavat, että käyttämällä laskennallisia menetelmiä tuotteen koko elinkaaren ajan saadaan tuotteet ja koneet markkinoille suunnitellummin, nopeammin ja edullisemmin. Projektissa kehitettyjä ja sovellettuja menetelmiä voidaan hyödyntää laajasti teknisesti haastavien ja kalliiden tuotteiden suunnitteluun. Esimerkkejä ovat dieselkoneet, hissijärjestelmät, kaivoskoneet, satamanosturit ja metsäkoneet.

Laskennallisia menetelmiä on käytetty Suomessa pitkään, mutta uutta on työkalujen käyttö koko tuotekehityksen ajan. SIMPRO:ssa hyödynnettiin laskennallisia menetelmiä laaja-alaisesti, mikä mahdollistaa simuloinnin hyödyntämisen läpi koko tuotekehityksen: konsepti- ja yksityiskohtaisessa suunnittelussa sekä yllä- ja kunnossapidossa.

"SIMPRO toi KONEelle uusia näkökulmia ja toimintatapoja: virtuaalimallien tuottaminen, optimointi ja tuotteen ominaisuuksia ennustaminen simuloimalla. Olemme soveltaneet näitä erityisesti High Rise -hissien pitkässä kehitysprosessissa. Yhteistyössä SIMPRO-projektin kumppanien ja Tekesin kanssa olemme nyt ottaneet selkeitä edistysaskelia", kertoo Ride Comfort Expert Gabriela Roivainen, KONE Oyj:stä.

Lue lisää

Kuva: VTT

Kaj Nordgren