Simulaattorit sulautuvat tärkeäksi osaksi koneita

Lappeenrantalainen työkonesimulaattorien valmistaja Mevea kehittää Tekesin Teollinen internet -ohjelman projektissaan edellytyksiä uusille simulaattoreiden käyttösovelluksille. Samalla viedään eteenpäin merkittävästi nykyisten simulaattoriratkaisujen käytettävyyttä ja teknisiä ominaisuuksia teollisen internetin avaamat mahdollisuudet huomioiden.

"Älykkäät koneet, jotka sisältävät paljon sensoreita ja niitä tukevia ohjelmistoja, vaativat myös suunnittelulta kokonaan uutta lähestymistapaa. Koneista, niiden käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa pitää pystyä tekemään virtuaalinen malli eli simulaattori. Tämän avulla kehitystyön kustannuksia ja läpimenoaikaa voidaan pienentää merkittävästi", kertoo toimitusjohtaja Tero Eskola.

Simulaattoreista saatava hyöty on tiukasti sidoksissa sen teknisiin ominaisuuksiin ja käytettävyyteen. Mevea haluaa säilyttää asemansa jatkossakin olemalla kansainvälistyvä simulointiteknologian edelläkävijä. Edellä mainitut asiat ovat tärkeitä kehityskohteita Tekesin Teollinen internet -ohjelman projektissa.

Eskola uskoo projektin aikana kehitettävien uusien mallinnusmenetelmien ja teknisten ominaisuuksien laajentavan merkittävästi sekä simulaattoreiden käyttökohteita että käyttäjäkuntaa.

"Tulevaisuudessa simulaattorin rooli ei jää pelkästään tuotekehitykseen, vaan se on kytköksissä myös itse koneen tilan reaaliaikaiseen analysointiin ja mahdollisen kuljettajan avustamiseen joko itse koneessa tai etäyhteyden päässä. Tulevaisuuden älykkäällä koneella on siten mukanaan aina digitaalinen kaksonen."

Kotimaan markkinat ovat Mevealle tärkeä ja hyvä alusta ponnistaa eteenpäin. Eräs lähitulevaisuuden kiinnostavimmista markkinoista on Euroopan saksankielinen alue.

Lue myös: Isoja koneita – simuloituna

Kuva: Mevea

Kaj Nordgren