Sähkökäyttöisyys vähentää meriliikenteen päästöjä

Tekes tuottaa meriklusterin toimijoille tietopaketin keskeisten toimijoiden eli Kiinan ja USA:n strategisista tavoitteista päästöjen vähentämiseksi. Erityisesti keskitytään sähköpropulsion rooliin, toimijoihin ja markkinanäkymään tulevaisuuden meriliikenteessä.

Sähköpropulsiolla tarkoitetaan järjestelmää, jossa sähkömoottori pyörittää laivan potkuria. Tarvittava energia moottoriin voidaan tuottaa dieselgeneraattorilla. Tulevaisuudessa energia saadaan enenevässä määrin myös akuista, jotka voidaan varata esimerkiksi satamissa maasähköllä. Maasähkö voi puolestaan olla tuotettu uusiutuvilla ja vaihtoehtoisilla energiantuotantomuodoilla.

"Meriliikenteen vähäpäästöisyys ja energiatehokkuus ovat kasvava liiketoiminta-alue. Sähköpropulsio ratkaisuna on kiinnostava. Sen myötä voidaan leikata päästöjä ja energiankulutusta, kun generaattorit toimivat optimaalisesti myös alhaisilla nopeuksilla. Lisäksi akkuteknologian kehitys kasvattaa koko ajan täyssähköisten alusten markkinaa", Tekesin Arktiset meret -ohjelman päällikkö Piia Moilanen toteaa.

Selvityksen tavoitteena on ymmärtää, kuinka paljon ja millä tavalla vähäpäästöiseen meriliikenteeseen panostetaan ja mitä strategisia kumppanuuksia meriteollisuuden kärkimaat Euroopan ulkopuolella ovat luoneet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tietopaketissa tarkastellaan, mitä merkittäviä tutkimus- tai kehityshankkeita tai tilauksia on menossa Kiinassa ja USA:ssa ja mitkä meriliikenteen segmentit ovat niin sanottuja edelläkävijöitä. Lisäksi selvitetään, mitä vaikutuksia sähköpropulsion lisääntymisellä on meriteollisuuden liiketoiminnan arvoketjussa, esimerkiksi infraratkaisuissa, satamissa, uusituvan energian ratkaisuissa, laivojen suunnittelussa ja ICT-ratkaisuissa.

Projekti on osa Team Finland Future Watch -toimintaa, joka tarjoaa yrityksille näkymiä kansainvälisistä liiketoimintamahdollisuuksista 2–5 vuoden aikajänteellä. Projektin toteuttavat USA:n osalta Lovejoy-McAuley & Company ja Kiinan osalta shanghailainen BI&BI Advisors.

Aihepiirin keskusteluun, tiedonjakoon ja selvitysten kommentointiin voi osallistua Yammerissa liittymällä CO2 mitigation in Shipping verkostoon.

Raportit valmistuvat marraskuun alussa, jolloin ne julkaistaan Tekesin verkkosivuilla. Tuolloin järjestetään työpaja ja verkostoitumistilaisuus sähköpropulsio-markkinoista.

Lisätietoja

Piia Moilanen
piia.moilanen(at)tekes.fi
puh. 050 5577 748

Sanna Nuutila