Rahoitushaku auki suomalais-intialaisille terveys- ja hyvinvointialojen ratkaisuille

Kehitysmaiden terveysongelmia ratkoville kunnianhimoisille tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteille on nyt tarjolla rahoitusta. Tekes ja merkittävä intialainen bioteknologia-alan rahoittaja Department of Biotechnology (DBT) ovat avanneet rahoitushaun yritysten ja tutkimusorganisaatioiden suomalais-intialaiselle yhteistyölle, joissa kehitetään terveyttä edistäviä, aidosti käyttäjien tarpeista lähteviä ratkaisuja.

Kuva intialaisista lapsistaRahoitushaulla pyritään tuottamaan kansainvälisesti korkeatasoisia ratkaisuja intialaisiin tai globaaleihin tarpeisiin. Rahoitettavat projektit on toteutettava suomalais-intialaisena yhteistyönä. Projekteilla on myös oltava suuri kaupallinen potentiaali ja niiden on tuotettava yhteiskunnallisia hyötyjä.

Projektien aiheina mm. digitaalisia terveysratkaisut ja ympäristön terveysvaikutukset

Rahoitettavat tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektit voivat tuottaa ratkaisuja esimerkiksi digitaalisiin terveyspalveluihin, terveysdatan hyödyntämiseen, terveyspalvelujen saavutettavuuteen, terveysvalistukseen, sekä sanitaation tai ympäristötekijöiden kuten ilmanlaadun terveysvaikutuksiin.

"Tällä rahoitushaulla vastataan esimerkiksi vähävaraisten intialaisten tarpeisiin. Jotta tarpeet tulevat ymmärretyiksi, suositellaan, että tuotteiden ja palvelujen loppukäyttäjiä otetaan mukaan tutkimus- ja kehitysprojekteihin", kertoo ohjelmapäällikkö Auli Pere Tekesistä.

Suomalaisia hankeosapuolia rahoittaa Tekes ja intialaisia DBT. Tekesin rahoituksessa etusijalla ovat Terveyttä biteistä- ja BEAM-ohjelman -aiheisiin liittyvät projektit.

Haku auki 17.9. asti, info 15.6.

Haku on avautunut 13.5. ja projektiehdotukset tulee tulee toimittaa rahoittajille viimeistään 17.9. Rahoituspäätökset tehdään tämän vuoden loppuun mennessä.

Tervetuloa hausta järjestettävään infotilaisuuteen 15.6. aamupäivällä Tekesiin. Tilaisuuden ohjelma ja rekisteröitymislomake

Lisätietoja

Kuva: Tim Bird

 

Pia Mörk