Rahoitushaku suomalais-intialaisille Cleantech- ja ICT- ratkaisuille nopeasti kehittyville markkinoille

Tekes sekä Intian Tiede- ja teknologiaministeriön alaisuudessa toimiva Global Indian Technology Alliance (GITA) ovat avanneet rahoitushaun yritysten ja tutkimusorganisaatioiden suomalais-intialaiselle yhteistyölle, joissa kehitetään merkittäviä cleantech- ja ict-alan ratkaisuja kehitysmaiden tarpeisiin.

Hakuaika on 13.05.2015 - 17.09.2015.

Rahoitettavat tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektit halutaan tuottavan Intiaan Cleantech- ja ICT-ratkaisuja, jotka liittyvät esim. energiaan, veteen, puhtaanapitoon tai jätteiden käsittelyyn, koulutukseen, liikenteeseen tai terveydenhuoltoon. Projektien onnistumisen kannalta on olennaista, että ne lähtevät liikkeelle Intiassa tunnistettavissa olevista tarpeista.
Rahoitushaku liittyy Tekesin ja UM:n yhteiseen Business with Impact (BEAM) -ohjelmaan.

"BEAM-ohjelma kannustaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita hakemaan kumppaneita kehitysmaista, tässä tapauksessa Intiasta. Esimerkiksi energia-, jätehuolto- ja vesikysymykset sekä erilaiset digitaaliset ratkaisut ovat alueita, joissa suomalaisilla yrityksillä on paljon osaamista ja annettavaa. Paikallisen ja suomalaisen osaamisen yhteistyöllä voidaan löytää ratkaisuja kehitysongelmiin sekä rakentaa kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa aidosti kestävällä tavalla", toteavat Christopher Palmberg ja Pia Salokoski BEAM-ohjelmatiimistä Tekesistä.

Tässä yhteishaussa suomalaisia osapuolia rahoitetaan Tekesin BEAM-ohjelman kautta ohjelman ja Tekesin rahoitusehtojen mukaisesti. Vaatimuksena on yhteistyö ainakin yhden suomalais- ja yhden intialaisyrityksen välillä. BEAM-ohjelma kannustaa kuitenkin laajempiin kumppanushankkeisiin, joille voidaan tarjota korkeampi rahoitustaso. Intialaisia osapuolia rahoittaa DST/GITA omien ehtojensa mukaisesti.

Infotilaisuus 15.6.

Tervetuloa hausta järjestettävään infotilaisuuteen 15.6. aamupäivällä Tekesiin. Tilaisuuden ohjelma ja rekisteröitymislomake

Lisätietoja

Huomioikaa, että tätä hakua täydentävä Tekesin Terveyttä biteistä -ohjelmaan liittyvä suomalais-intialais-rahoitushaku on samanaikaisesti avoinna. Kyseinen haku kohdistuu terveys- ja hyvinvointialojen ratkaisuihin.

Kuva: Timo Bird

Sanna Nuutila