Puolen Suomen terveydenhuollon logistiikka yhdestä palvelukeskuksesta?

Terveydenhuollon logistisia palveluja hoidetaan Suomessa pääsääntöisesti sairaaloiden ja kuntien omana palveluna, osin muun toiminnan ohessa. Tätä toimintatapaa voidaan kehittää mm. lisäämällä hoitohenkilökunnan ja logistiikkapalveluhenkilökunnan yhteistyötä siten, että eri toimijat hakevat aktiivisesti innovatiivisia tapoja luoda arvoa yhdessä. Tämän on osoittanut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman Terveet tukipalvelut -hanke, jossa on tutkittu terveydenhuollon logistisia tukipalveluja eri näkökulmista.

Hyvän tukipalvelun ominaisuuksia ovat kokonaisvaltaisuus, resilienssi, luotettavuus ja helppo saavutettavuus. Myös ulkoisilla logistiikkapalvelun tarjoajilla on sopivia resursseja ja palvelumoduuleita, joita voi hyödyntää joko nykyisten omien toimintojen rinnalla tai laajempina kokonaisuuksina. Johdon päätöksenteon tueksi ja prosessien kehittämiseen tarvitaan nykyistä parempaa tietoa siitä mihin resursseja kohdistetaan ja niiden kustannuksista.

Pitkien etäisyyksien alueella korostuu tukipalveluihin liittyvän kuljetusverkon osuus osana kokonaispalvelua. Väestön, tiestön ja terveyspalvelujen sijaintitietoihin perustuen Pohjois-Suomen kokoinen alue voidaan palvella 1-2 palvelukeskuksen avulla.  Palvelukeskus etsii tapoja tuottaa parempia, kustannustehokkaita ja yhä laajempia logistiikan palveluja terveydenhuollolle.

Palvelukeskus voisi investoida tarkoituksenmukaisiin tiloihin ja laitteisiin, sekä luoda houkuttelevan työpaikan ja muodostaa jatkuvan yhteyden alan tutkimuksen kanssa. Optimisijainti olisi suurimman sairaalan lähettyvillä, muttei välttämättä sen yhteydessä. Hyvän tilan ja sijainnin ominaisuuksia on tilojen skaalautuvuus erilaisille tukipalveluille ja laajenevan toiminnan myötä kasvaville tarpeille. Palvelukeskus voi tuottaa osan palvelusta itse, mutta lisäksi antaa edellytyksiä alan palveluyritysten verkoston/ekosysteemin muodostumiselle alueella.

Hankkeen loppuseminaari on Oulussa torstaina 18.2.2016. Lisätietoja tulee hankkeen verkkosivuille lähempänä ajankohtaa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Timo Pohjosenperä
Oulun yliopisto
timo.pohjosenpera (at) oulu.fi
Puh. 029 448 3935

Tekes on rahoittanut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassaan (2008‒2015) alan tutkimus- ja kehittämisprojekteja yhteensä 38 miljoonalla eurolla.

 

Pia Mörk