Pokasahasta pilvipalveluihin

Suomalainen puunkorjuu on viimeisten 50 vuoden aikana koneistunut huimaa vauhtia. Tuottavuus on moninkertaistunut ja Suomesta tullut merkittävä metsäkoneiden viejä. Tulevaisuuden puunkorjuuteknologia palvelee erityisesti biotalouden tarpeita.

”Puunkorjuun tuottavuus on 50 vuodessa moninkertaistunut. Koneistumisen ansiosta myös työturvallisuus ja korjuun laatu ovat kehittyneet uudelle tasolle”, kertoo Erkki Kare, joka on tehnyt pitkän uran metsäkonealan parissa. Kare on analysoinut Tekesin toimeksiannosta suomalaisen puunkorjuun koneistumista ja kehittymistä laaja-alaiseksi kansainväliseksi liiketoiminnaksi.

Metsillä on aina ollut suomalaiselle kansantaloudelle suuri merkitys. On etsitty yhä tehokkaampia tapoja hyödyntää maan tärkeintä uusiutuvaa luonnonvaraa. Kun traktorit syrjäyttivät hevoset ja hakkuukoneet yleistyivät 1960- ja -70-lukujen taitteessa, alkoi myös puunkorjuu koneistua ainutlaatuisella vauhdilla. Korjuun laatu parani nopeasti sekä koneistumisen että kestävää kehitystä ja ympäristöarvoja edistävien toimenpiteiden myötä.

Maailman huippua edustavaa teknologiaa

Metsäkoneiden viejänä Suomesta on tullut merkittävä tekijä. Erkki Kare toteaa, että kansainväliselle kasvulle loi perustan kotimainen puunjalostusteollisuus, jota ovat yhteisvoimin olleet kehittämässä niin puunkorjuun asiantuntijat, koneenkäyttäjät, valmistajat kuin monet muutkin alan osaajat. Toimivan yhteistyöverkoston lisäksi myös onnistuneet yritysostot ovat vauhdittaneet metsäkoneiden viennin kasvua.

Metsistä tulossa biomassan lähde

Tulevaisuudessa puunkorjuu perustuu yhä enemmän tietoliikenteeseen ja älyteknologiaan, joiden avulla tuotetaan tehokkaasti raaka-ainetta metsäbiotalouden tarpeisiin.

”Korjuuketjuun liittyy jo nyt paljon tietoliikennettä, mutta se kasvaa edelleen, kun analysoitava data lisääntyy”, Tekesin asiantuntija Heikki Aro sanoo.

Raaka-aineen hyödyntäjät saavat tulevaisuudessa pilvipalvelujen kautta tietoa muun muassa puun kasvupaikasta ja maaperästä.

Heikki Aron mukaan metsäbiomassat tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Arvioiden mukaan biotalouden osuus Suomen bruttokansantuotteesta vuonna 2025 on 100 miljardia euroa, kun vuonna 2013 se oli 60 miljardia euroa.

Tekes mukana kehitystyössä

Tekes on ollut aktiivisesti mukana tukemassa puunkorjuukoneiden ja -teknologioiden kehitystyötä heti perustamisestaan eli vuodesta 1983 lähtien. Kehityshankkeita on toteutettu Tekesin ohjelmissa ja yritysten omissa erillisissä tuotekehityshankkeissa. Tekesin tuella on käynnistetty myös useita EU-rahoitteisia hankkeita, joissa on verkostoiduttu muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa.

Tekesin katsaus (304/2015): Puunkorjuun koneistuminen – kehityspolku

Lisätietoja 

Esko Virtanen, Tekes
esko.virtanen(at)tekes.fi
Puh. 050 5577 833