Piilaakso Calling: Markkinointi juureutuu yhä syvemmälle yrityksen liiketoimintamalliin

Markkinointi ei ole vain oma osastonsa, vaan se kumpuaa yhä syvemmältä liiketoimintamallin syövereistä, yrityksen omasta arvomaailmasta.

Itamar Simonsen ja Emanuel Rosen käsittelevät kirjassaan Absolute Value arvonluontia nykymaailmassa, jossa asiakas saa helposti internetistä tietoa ja arvosteluja, jotka kertovat tuotteen todellisesta arvosta ja muiden asiakkaiden tyytyväisyydestä, näin syöden vanhanaikaisten markkinointikeinojen tehoa. Siinä missä ennen asettelulla ja uskottavilla myyntilauseilla tuote saatiin näyttämään paremmalta ja siten voitiin vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen, nyt asiakas voi aina tarkistaa myyntilauseiden paikkansapitävyyttä internetistä. Aikana, jolloin tuotteen todellinen arvo saadaan helpommin selville, korulauseiden ja suostuttelun sijaan markkinoinnissakin tulisi keskittyä todellisen arvon lisäämiseen ja nykymaailmaan soveltuviin markkinointikeinoihin.

Joukkorahoitus on todistanut, että rahoituskampanja voi olla hyvin pitkälti myös markkinointikampanja. UC Berkeleyn tutkija Richard Swart on perehtynyt joukkorahoitukseen ja huomannut, että sen lisäksi että Kickstarterissa tai Indiegogossa kerätään rahaa tuotteen kehitykseen ja tuotantoon, niitä käytetään myös esimerkiksi joukkoistamiseen, asiakaskunnan keräämiseen, liikeidean testaamiseen ja uskottavuuden keräämiseen venture capital -sijoittajien ja enkelirahoittajien silmissä. Lisäksi asiakas tuntee tukevansa pitämänsä tuotteen ja yrityksen kehitystä ja olevansa kehityksen ja designin etulinjassa. Mielenkiintoinen esimerkki joukkorahoituksen käyttämisestä markkinatutkimuksena oli e-ink-teknologiaa käyttävän FES Watch -älykellon paljastuminen Sonyn salaiseksi projektiksi, jolla testattiin tuotteen asiakasarvo ja menekki joukkorahoitusalustalla ilman Sonyn kuuluisaa nimeä ja brändiarvoa.

Filantropian eli hyväntekeväisyyden ja yhteisen hyvän nousu markkinoinnissa ja jopa liiketoimintamalleissa on huomattavaa. Tyypillinen filantropinen liiketoimintamalli on esimerkiksi "osta yksi, lahjoita yksi" -strategiaa, jota käyttää muun muassa Hand in Hand, joka lahjoittaa jokaista ostettua saippuaa kohti saippuan ja kuukauden puhtaan veden niitä tarvitsevalle lapselle. Amazon puolestaan lahjoitti AmazonSmile-kampanjassaan joulun alla 0,5 % jokaisen ostetun tuotteen hinnasta asiakkaan valitsemalle hyväntekeväisyysjärjestölle. Nousevia ovat myös useat yritykset, jotka tuotteillaan pyrkivät voiton lisäksi ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia. Hyvä esimerkki tästä on Piilaaksossa suosittu Tesla, jonka sähköautot ovat paitsi vihreitä, myös tyylikkäitä, mukavia ja trendikkäitä. Filantropia tuokin mukanaan tyytyväisempiä työntekijöitä, näkyvyyttä ja lojaalimpia asiakkaita.

Asiakkaiden kuuntelu ja yksilöiden puhutteleminen on myös markkinointia. Esimerkiksi Stitch Fix tarjoaa helppoa vaatetuspalvelua, joka valitsee ja lähettää sinulle tyylisi, budjettisi ja elämäntilanteesi mukaan personoituja asukokonaisuuksia kun niitä haluat. Adoben tutkimuksen mukaan personointi on markkinoijien mielestä suurin tulevaisuuden markkinointityökalu, jonka potentiaalia on vasta raapaistu – niin online- kuin offline-kaupassa. Personointi viestii asiakkaan yksilöllisyyden tunnistamista ja arvostamista.

Kaikkiaan yritysten tulisi sisällyttää markkinointiviestejään paremmin sekä yrityksen ulkoiseen ja sisäiseen viestintään. Tärkeää on sisäistää niin sanottu "kasvun kieli", kuten yrittäjä-sijoittaja James Currier asian ilmaisi: puhua positiivisesti, innoittavasti ja suoraan ihmisille, niin työntekijöille kuin asiakkaillekin. On hyvä ilmaista yrityksen arvomaailmaa, tavoitteita ja toiveita avoimesti ja häpeilemättä, niin, että sekä työntekijät kuin asiakkaatkin ymmärtävät ne, uskovat ne ja mahdollisesti samaistuvat niihin.

Teksti:
Hannamari Lakkala
Tekes Piilaakso