Pian selvillä millaisia terveyspalveluja ikääntyvät haluavat netistä

Internet pursuaa terveyteen, liikuntaan ja ravintoon liittyvää tietoa. Tieto on kuitenkin hajallaan ja jäsentämättä, mikä on pulmallista etenkin iäkkäämmille netin käyttäjille. Oulun seudulla käynnissä olevassa GASEL-hankkeessa kartoitetaan millaisia omaan hyvinvointiin liittyviä verkko- ja mobiilipalveluja ikääntyvät aidosti kaipaavat.

GASELin työpajassa testailtiin talvella mm. verkkopalveluja.Ikääntyville on jo nyt tarjoilla lukuisia sähköisiä verkko- ja mobiilipalveluja. Niiden kehitystyössä on kuitenkin hyödynnetty varsin vähän käyttäjien omaa ääntä.

Oulun seudulla viime vuonna käynnistyneessä ja Tekesin rahoittamassa GASEL-hankkeessa tähän pulmaan on tartuttu nimenomaan ikääntyneiden verkkosurffaajien ja mobiilipalveluiden käyttäjien vinkkelistä. Tavoitteena on selvittää ja antaa jatkokehittäjille tietoa, millaisia omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä sähköisiä palveluja ikäihmiset pohjimmiltaan kaipaavat.

Seulottua tietoa yhteen osoitteeseen

GASEL-hankkeen johtajan, terveysliikunnan professorin Raija Korpelaisen mukaan internet on arkinen asia entistä isommalle joukolle yli 65-vuotiaita. Siksi myös palveluiden sisältöön ja käsittelytapaan pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota.

"Oulun seudulla tekemämme kyselyn mukaan lähes kolmella neljästä yli 65-vuotiaasta on kotonaan internet-yhteys. Puolet heistä käytti sitä säännöllisesti verkkopankkiin, Kelan tai kunnan palveluihin, tiedonhakuun tai yhteydenpitoon. Käyttäjämäärä kasvaa jatkuvasti, joten mahdollisuuksia olisi paljon muuhunkin", Korpelainen muistuttaa.

Saman kyselyn mukaan verkosta haetaan paljon liikuntaan, ravintoon ja terveyteen liittyvää tietoa. Internetin tietotulvaa on kuitenkin vaikea jäsentää ja eritellä, etenkin jos on tottunut luottamaan kirjoitetun tekstin paikkansa pitävyyteen.

Tuskaa tuottaa myös se, että esimerkiksi kuntien ja järjestöjen palvelutarjonta on hajallaan monissa eri osoitteissa. "Tarve helppokäyttöiselle palvelulle, jonne on koottu iäkkäämpien arkeen kuuluvaa relevanttia tietoa, on aivan ilmeinen", Korpelainen tiivistää.

Kasvava pulma myös kansainvälisesti

GASEL-hankkeessa ovat mukana Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä INKA-ohjelman ohella mm. Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitos, Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Caritas-Säätiö sekä joukko kotimaisia terveysteknologian yrityksiä. Verkkoja on viritelty myös kansainvälisille vesille, muun muassa Ruotsiin, Viroon, Pohjois-Irlantiin ja Japaniin.

Hankkeelle ollaan lisäksi hakemassa rahoitusta EU:n Horisontti 2020-ohjelmasta.
"Väestö ikääntyy ja tämän saman ongelman edessä ollaan monessa muussakin maassa", Korpelainen muistuttaa.

Lisätietoja

Raija Korpelainen
Tutkimuspäällikkö, terveysliikunnan professori
Oulun Diakonissalaitos ja Oulun Yliopisto
Puh. 050 312 5746
raija.korpelainen (at) odl.fi

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma tähtää sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen innovaatiotoiminnan avulla sekä uuden liiketoiminnan lisäämiseen. Vuosina 2012‒2014 Tekes on rahoittanut ohjelman kautta yhteensä 19,2 miljoonalla eurolla yhteensä 40 yritysten hanketta, 26 kaupunkien, kuntien ja sairaanhoitopiirien hanketta, 35 korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja utkimuslaitosten hanketta sekä 7 yhdistyksen ja säätiön hanketta. Ohjelma jatkuu vuoden 2015 loppuun.

Teksti: Timo Sormunen/Recommended Finland
Kuva: Jasmin Härkönen

Pia Mörk