Pelurit uudistavat organisaatioita pelaten ja räpäten

Organisaatioiden toimintojen uudistaminen voi olla myös hauskaa. Peluri-hankkeessa
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu ja VTT auttavat
organisaatioita uudistamaan toimintaansa pelillisten ja leikillisten työskentelytapojen avulla.

Pelureiden toimintatapoihin kuuluu esimerkiksi räppääminen, pantomiimit, runot, näytelmät ja videot. Leikillisillä ja pelillisillä keinoilla koko organisaatio on helpompi saada mukaan muutokseen ja kehitystyöhön.

”Erilaiset menetelmät houkuttelevat mukavuusalueen
ulkopuolelle ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten on helpompaa löytää yhteinen kieli”, projektissa työskentelevät Erno Salmela ja Pasi Juvonen sanovat.

”Lisäksi leikilliset ja pelilliset työtavat parantavat ilmiselvästi myös työhyvinvointia. Työpajojen jälkeen ihmisten kasvot loistavat ja palautteet ovat olleet todella myönteisiä”, Salmela toteaa.

Kokonaisvaltaisimmin toimintaa on uudistettu tähän mennessä ProAgria Lapin ja sen asiakkaiden kanssa. Osallistuneet muun muassa kirjoittivat kirjeen joulupukille ja osallistuivat Karhun pesään, Pelurien versioon televisiosta tutustuta Leijonan luolasta.

"Väkemme innostui työpajasta oikein kunnolla. Ehkä kaikkein parasta olivat syntyneet 14 ideaa, kuinka asiakasrajapinnassa voidaan toimia jatkossa uudella tavalla. Suurin osa tuloksista on erittäin hyviä ja niitä tullaan viemään käytäntöön asiakasyhteistyössä", ProAgria Lapin
toimitusjohtaja Simo Alaruikka sanoo.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä ja Imatralla taas uudistetaan työhön ja työyhteisöön perehtymistä pelillisin ja leikillisin työtavoin. Myös syntyvä uusi perehtymisen malli tulee sisältämään pelillisiä ja leikillisiä osa-alueita.

Uusia työtapoja on viety Pelurin ohjausryhmän kokouksiin asti. Mm. Tekes-edustajan on nähty räppäävän kokouksessa antaumuksella post it-lappu lippiksenä.

Pelillisiä ja leikillisiä työtapoja toiminnan uudistamiseksi etsitään Peluri-hankkeessa jatkossakin. Yhteistyötä tehdään mm. lappeenrantalaisten OCTO3- ja Nasta Technologies -yritysten kanssa. Hankkeen tuloksena syntyy parhaat työtavat yhteen kytkevä Peluri-peli, joka auttaa tunnistamaan peliä muuttavia tekijöitä (game changerit) sekä luomaan ideoita uudistuksen läpiviemiseksi.

Peluri-hanke (Pelin muuttaminen strategisella arvoinnovoinnilla) on Tekesin rahoittama julkisen tutkimuksen hanke, jonka toteuttavat yhteistyössä Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu, VTT sekä 11 hanketta rahoittavaa organisaatiota aikavälillä 1.1.2015–31.10.2016. Peluri-hanke tekee teeman parissa tiivistä yhteistyötä myös toisen Tekes-hankkeen, BisnesPotkun, kanssa.


Lisätietoja:

Peluri-hankkeen projektipäällikkö ja tutkijatohtori Erno Salmela (Lappeenrannan teknillinen
yliopisto), 050 322 6418, erno.salmela@lut.fi
Lehtori Pasi Juvonen (Saimaan ammattikorkeakoulu), 040 585 7772, pasi.juvonen@saimia.fi

 

 

 

Tiina Lifländer