Parempaa terveyttä terveystiedon kokonaisvaltaisella hyödyntämisellä

Tutkitulla tiedolla johtaminen auttaa parantamaan toimintamalleja sekä ymmärtämään, millaisiin ryhmiin tai ongelmiin kannattaa keskittyä esimerkiksi työpoissaolojen vähentämisessä ja työkyvyn parantamisessa. Terveysaiheista tietoa kerääntyy jatkuvasti julkisten toimijoiden lisäksi myös yritysten toimesta. Tämän tiedon kokonaisvaltainen hyödyntäminen sekä tutkimuksessa että yritysten palvelun parantamisessa on edelleen suhteellisen harvinaista.

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmaan kuuluva Health Data Mining -projekti on selvittänyt tiedon hyödyntämismahdollisuuksia ja tuottanut tutkimustuloksia tällaisista aineistoista. Suuret henkilömäärät ja/tai laajat mittaukset tekevät aineistoista erityisen arvokkaita tutkimukseen, sillä näitä tietomääriä olisi perinteisissä tutkimusasetelmissa hyvin vaikea, ellei mahdoton, kerätä.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää monin tavoin terveyspolitiikassa, työpaikoilla sekä terveydenalan ammattilaisten päivittäisessä kliinisessä työssä. Suuret tietokannat mahdollistavat paremman yksilötason palautteen kehittämisen, jolla voidaan havainnollistaa elintapojen vaikutuksia terveyden kannalta keskeisiin asioihin. Yhdessä elintapatiedon ja esimerkiksi fyysisen kunnon mittaustiedon kanssa voidaan korjaavia toimenpiteitä suunnata entistä tehokkaammin: tehdään oikeita toimenpiteitä oikeaan aikaan. Esimerkiksi tieto omasta verisuoni-iästä voi olla hyvä kannustin tavoitella myönteisiä muutoksia.

Korkea fyysinen aktiivisuus yhteydessä matalampaan stressiin

Firstbeat Technologies Oy:lle vuosien varrella kerääntynyt sykevälivaihteluaineisto yli 40.000 suomalaiselta on ainutlaatuinen maailmassa. Projektissa selvitettiin, että korkeampi fyysinen aktiivisuus ja normaalipaino olivat yhteydessä matalampaan objektiivisesti sykevälivaihtelusta mitattuun stressiin ja parempaan palautumiseen. Alkoholilla todettiin olevan annosriippuvainen unen aikaista fysiologista palautumista heikentävä vaikutus.

Toimivin hoitoketju selvityksen kohteena

Aino Health Managementin yli 2000 työikäisen aineistossa saatiin mitattua tietoa valtimoiden jäykkyydestä. Sen lisäksi työpoissaolojen kartoittaminen ja profilointi yli 1200 henkilön erittäin laajasta taustakyselystä ja mittauksista (mm. polkupyöräergometritesti) tuo tietoa, mihin kannattaa vaikuttaa työpoissaolojen vähentämiseksi. Puolet sairaspäivien kustannuksista tulee pitkistä poissaoloista (vähintään 14 päivää) ja näissä yhdistyivät erityisesti fyysistä työtä tekevillä naisilla sekä fyysiset että psyykkiset tekijät, kuten koettu uupumus, pitkäaikaissairaudet ja/tai kivut.

Tiedonlouhintamenetelmillä selvitetään parhaillaan Lähi-Tapiolan lääkärikeskusmateriaaleista, millainen hoitoketju on esimerkiksi tuhansissa polvi- ja olkapääleikkauksissa kaikkein onnistunein työhön kuntoutumista ajatellen. Henkilötiedot on anonymisoitu kaikissa aineistoissa.

Monitieteinen tutkijaorganisaatio tuotti tulosta

Projektin monitieteinen tutkijaorganisaatio ‒ jossa ovat mukana Tampereen teknillisen yliopiston Personal Health Informatics -ryhmä, Jyväskylän yliopiston Liikuntalääketieteen ryhmä ja Työterveyslaitoksen asiantuntijoita ‒ havaittiin erittäin toimivaksi malliksi tällaiseen projektiin.

Lisätietoja

Lue aiempi uutinen projektista Tekesin verkkosivuilta

Projektipäällikkö Elina Helander
Tampereen teknillinen yliopisto
elina.helander (at) tut.fi

Tekes on rahoittanut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassaan (2008‒2015) alan tutkimus- ja kehittämisprojekteja yhteensä 38 miljoonalla eurolla.

 

Pia Mörk