Palkitseminen ihmisten johtamisessa

Palkitsemisen katsotaan nykyään olevan johtamisen väline. Sen avulla viestitään halutusta toiminnasta,
tuetaan organisaation strategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista.
Ymmärrys palkitsemisen perusteista on lähtökohta työntekijän motivaatiolle ja tavoitteiden
mukaiselle toiminnalle. Työntekijöiden tulkinta palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta ja sen kannustavuudesta
määrittävät sen, millaisia vaikutuksia palkitseminen saa aikaan.

"Jokaisella organisaation jäsenellä on omat toiveensa ja arvostuksensa, ja kaikkia on vaikea
miellyttää. Tällä hetkellä monella työpaikalla pohditaan sitä, miten tiukassa taloustilanteessa pystytään palkitsemaan henkilöstöä ja samalla vielä tukemaan uudistusten läpivientiä. Kysymykseksi nouseekin mikä on tähän aikaan sopivaa palkitsemista", sanovat Palkitseminen ihmisten johtamisessa -kirjan toimittajat, tutkijat Minna Nylander ja Anu Hakonen.

Psykologisesta näkökulmasta palkitsemisella on yksilötasoisia vaikutuksia. Tällöin kiinnostavaa on esimerkiksi se, millaisten psykologisten mekanismien tai prosessien välityksellä palkitsemisen vaikutukset muodostuvat. Kannattaako työpaikkaa vaihtaa paremman palkkatason takia?

Taloustieteilijöitä taas kiinnostaa esimerkiksi se, mistä elementeistä palkitseminen koostuu ja
millainen yhteys eri palkitsemistavoilla on erilaisiin organisaation tunnuslukuihin.

"Palkitsemisen toimivuuden kannalta on tärkeää, että kullakin palkitsemisjärjestelmällä on
perusteensa. Tiedossa on siis oltava, miksi kyseistä järjestelmää käytetään ja mitä sillä halutaan
saavuttaa", sanovat Hakonen ja Nylander.

Kirjan taustalla olevaa tutkimusta tuettiin Työelämän kehittämisohjelman Tykesin rahoituksella.

Lisätietoja:

Minna Nylander
minna.nylander (at) aalto.fi
p. 040 554 6385

Anu Hakonen
anu.hakonen (at) aalto.fi
p. 050 376 1083

Maria Mustonen