Oululaiselle innovaatiolle kansainvälinen palkinto: hälytysajoneuvoille automaattisesti vihreät valot

Oulussa kehitetty järjestelmä ohjaa automaattisesti liikennevalot vihreiksi mahdollistaen hälytysajoneuvoille turvallisen ja esteettömän etenemisen. Tekes rahoittaa jatkokehitystä.

Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmä HALI palkittiin Eurooppalaisessa satelliittinavigointikilpailussa, jossa se sai Saksan liikenne- ja viestintäministeriön sekä kauppa- ja energiaministeriön erikoispalkinnon. Kilpailussa etsittiin sovelluksia ja ideoita Galileo-satelliittijärjestelmän lähinnä viranomaisille rajatun PRS-palvelun (Public Regulated Service) hyödyntämiseen. Kansainvälisen HALI-pilottihankkeen valmistelu aloitetaan nyt suomalais-saksalaisena yhteistyönä.

HALI toimii tällä hetkellä kaikissa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikennevaloissa. Järjestelmää ollaan parhaillaan käyttöönottamassa Tampereella. Kuopio on aloittamassa järjestelmän pystyttämisen ensi vuoden alussa. Neuvottelut usean muun kaupungin kanssa ovat käynnissä, joista osa on myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Seuraava versio HALI-järjestelmästä toteutetaan kansallisena Tekesin rahoittamassa CyberWI-hankkeessa, jonka jälkeen mikä tahansa kaupunki voi liittyä siihen. Järjestelmä on avoin tuote viranomaisille ja avoin ekosysteemi yrityksille.

Kolmivuotisessa (6/2015-5/2018) Celtic-Plus "Cyber-security in the Wireless Industrial use cases", CyberWI-hankkeessa tutkitaan teollisen internetin tietoturvaratkaisuja kartoittamalla eri käyttöympäristöjen vaatimuksia. Projektissa analysoidaan erilaisia teollisuuden käyttötapauksia ja skenaarioita rakennusautomaation, teollisuusjärjestelmien, liikennesovellusten, terveydenhuollon sekä pankkipalveluiden piiristä. Projektissa kehitetään tietoturvaratkaisuja hyökkäyksen havaitsemiseen, salattuihin tietokantoihin, autentikointiin, käyttöoikeuksien valvontaan ja turvalliseen tiedonsiirtoon sekä testaustyökaluja eri kohdeinfrastruktuureihin.

CyberWI-projekti yhdistää eri alojen keskeisiä toimijoita innovaatioekosysteemiksi. Se mahdollistaa tietoturvallisen langattoman teollisen internetin ratkaisujen kehittämisen sekä niihin perustuvan liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen. Kansainvälisen konsortion koordinaattorina toimii Yapi Kredi-pankki Turkista, ja teknistä työtä koordinoi suomalainen Centria-ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Liikenneinsinööri Jukka Talvi
HALI
jukka.talvi (at) ouka.fi
p. 044 7032 108

CyberWi
joni.jamsa (at) centria.fi

Kuva: Juuso Haarala

Kaj Nordgren