Oululaiselle energia-alan startupille merkittävä palkinto

Globaali konsulttiyritys Frost & Sullivan valitsi oululaisen Reactive Technologiesin vuoden eurooppalaiseksi yritykseksi. Palkinto myönnettiin disruptiivisesta innovaatiosta älykkäiden sähköverkkojen tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen.

Reactive Technologiesin perustivat vuonna 2010 Heikki Huomo ja Marc Borrett. Heillä on vahva yrittäjä- ja teknologiatausta muun muassa puolijohdeteollisuudesta ja tietoliikenteestä. Tuotekehityksessä on useita Nokia-taustaisia kovan luokan asiantuntijoita ja suunnittelijoita.

Yrityksen päätuote on pilvipohjainen Tradenergy-kysyntäjoustopalvelu energian kulutuksen koordinointiin. Kysyntäjousto parantaa verkon luotettavuutta, energiatehokkuutta ja helpottaa uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, tuotantoa. Lisäksi Reactive kehittää teknologiaa esimerkiksi energian kulutuksen hajautettuun mittaukseen ja analytiikkaan.

"Kysyntäjousto yhdistää teolliset toimijat ja yksityistaloudet energiajärjestelmään, joka koostuu perinteisen tuotannon lisäksi hajautetusta ja uusiutuvasta energiasta sekä sen varastoinnista. Ongelma uusiutuvien energiamuotojen laajetessa on juuri tuotannon ja kulutuksen tasapainon ylläpito. Jos se on pielessä, verkkoon tulee vakavia häiriöitä. Kysyntäjousto auttaa tasapainottamaan energiajärjestelmää kustannustehokkaasti", sanoo operatiivinen johtaja Kari Autio.

"Pienelle start-upille, kuten Reactivelle, Frost & Sullivanin palkinto tuo aivan uutta uskottavuutta asiakkaiden näkökulmasta ja tietysti näkyvää julkisuutta."

Energiansäästöä kulutusajankohdan mukaan

Suurimmat markkinat löytyvät vapailta sähkömarkkinoilta, joissa energian jakelu ja myynti on eriytetty toisistaan. Reactiven tärkeimpiä asiakkaita ovat suuret eurooppalaiset päivittäistavaraketjut, hotellit, teollisuus, energiatoimittajat sekä kantaverkko-operaattorit.

"Esimerkiksi rakennusten ja erilaisten laitteiden muodostaman termisen energian joustovaran ymmärtäminen voi tuoda asiakkaalle useita ansaintamahdollisuuksia. Pörssisähkömarkkinoilla asiakas maksaa kulutuksen hetkellä olevan pörssihinnan mukaisesti, jolloin säästöjä saadaan siirtämällä kulutusta halvempaan hetkeen. Reservi- ja säätösähkömarkkinassa puolestaan asiakkaan ohjattava kuorma voidaan myydä kantaverkko-operaatorille.

Tekesin rahoituksella on kehitetty kysyntäjoustoalustan algoritmeja, energiankulutuksen koordinoinnin menetelmiä sekä sähköverkon mittauksen ja kommunikoinnin menetelmiä ja algoritmeja.

"Kehitystyö on auttanut ymmärtämään sähköverkon taajuuden, tehonkulutuksen ja tuotannon välistä käyttäytymistä sekä soveltamaan uudella tavalla perinteisiä signaalinkäsittelyn, tietoliikenteen sekä ohjelmistokehityksen menetelmiä. Olemme lisäksi aktiivisesti suojanneet uusia innovaatioitamme patentoimalla", kertoo Autio.

Kuva: Reactive Technologies

Kaj Nordgren