Ohjelmistoyritys Bilot tyytyväinen NUS Management Practicum -ohjelman antiin

Kotimaan markkinoiden käydessä pieniksi tietojärjestelmiä tekevä kasvuyritys katsoi Kaakkois-Aasiaan. Apuna oli Tekesin ja Singaporen NUS Management Practicum -liiketoimintaohjelma.

"Kokemuksemme Singaporessa toteutetusta NUS Management Practicum -ohjelmasta oli erittäin positiivinen. Saimme nopean ja kustannustehokkaan väylän Kaakkois-Aasian markkinaselvitystä varten. Selvitystä tehnyt tiimi koostui MBA-tutkintoa suorittavista ammattilaisista, joilla oli jo pitkä työelämän kokemus vaativista asiantuntija- ja johtotehtävistä sekä paikallisen markkinan tuntemus", kertoo Toni Haapakoski Bilotilta.

Bilotin saama selvitys auttoi hahmottamaan paikallisia liiketoimintatapoja sekä huomaamaan riskejä ja mahdollisuuksia. Samalla se konkretisoi hyvin mahdollisia toiminnan käynnistämisen kustannuksia.

Mukaan ensi vuoden ohjelmaan voi hakea 31.10.2015 mennessä.

Kaj Nordgren